Skandia Liv Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

SKANDIA LIV DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 · Skandia Liv ökar marknadsandelen avseende premieinkomst till 24,3 (23,9) procent och behåller en stark ställning på den svenska marknaden. På rullande 12 månader uppgick bolagets marknadsandel till 26,0 procent av nyteckningen av traditionell livförsäkring. · Premieinkomsten uppgick till 6 934 (7 711) MSEK vilket är en minskning med 10 procent. Minskningen beror främst på en avmattning på den privatanknutna marknaden. · De senaste månadernas mycket negativa utveckling på världens aktiemarknader har lett till att värdet på bolagets tillgångar har minskat. Från den 1 augusti 2002 sänkte därför Skandia Liv räntan på kundernas befintliga försäkringskapital till 1,5 procent före skatt. För premier som betalas in från och med 22 juli 2002 är räntan oförändrad 3,0 procent före skatt. · Totalavkastningen i Skandia Liv Sverige uppgick under första halvåret till -7,5 (-0,6) procent. · Resultatet före skatt i Skandia Livkoncernen uppgick till -24 924 (-4 833) MSEK. Det negativa resultatet förklaras huvudsakligen av utvecklingen på aktiemarknaderna. · För att möta marknadens önskemål genomför Skandia Liv under hösten en satsning på kollektivavtalade pensionslösningar inom den offentliga sektorn. Kommentar från Skandia Livs nye VD - Ola Ramstedt: Det är med tillfredställelse som jag noterar att Skandia Liv behåller sin starka ställning på den traditionella livförsäkringsmarknaden med en marknadsandel på 26 procent och en solvensgrad 1) på 153 procent. Samtidigt som Skandia Liv har en stark ekonomisk ställning så försvarar Skandia Liv väl sin position på denna marknad. Den kollektiva konsolideringen för Skandia Liv har sjunkit det senaste halvåret som en följd av turbulensen på de globala marknaderna. Sparandet i Skandia Liv är långsiktigt. För kunderna är det viktiga inte enbart den kollektiva konsolideringen en viss månad, utan bolagets soliditet är det som ger den verkliga tryggheten. Skandia Livs viktigaste uppgift är att säkerställa en långsiktigt god avkastning för bolagets kunder. Som nytillträdd VD i Skandia Liv vill jag understryka att Skandia Liv står starkt rustat. Vi fortsätter att utveckla nya produkter, inte minst inom tjänstepensionsområdet och den offentliga sektorn. 1) Solvensgrad Tillgångarnas verkliga värde i relation till de garanterade avsättningarna i form av försäkringstekniska avsättningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00190/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00190/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar