Skandia Placeringsutsikter: Sällsynt svag krona ger ökad risk

Världens aktiemarknader har bjudit på en trevande utveckling hittills i år. Efter det kortvariga raset i början av året har utvecklingen varit svajig. Skillnaderna mellan olika regioner har vidgats och dessutom har kurssvängningarna ökat. Men tack vare försvagningen av svenska kronan har svenska sparare fått god avkastning. Den svaga kronan innebär samtidigt en ny risk som spararna måste väga in.

– Olika faktorer har bidragit till den ökade nervositet på världens börser i år. Det handlar om handelskonflikten mellan USA och Kina, ökad oro kring tillväxtländer, nedtrappade penningpolitiska stimulanser och avmattning i konjunkturen. Sammantaget har det skapat förhöjd osäkerhet och satt tydliga avtryck på börser och andra marknader, säger Skandias makroekonom Johan Lundqvist.

Fokusera på rätt fråga

Det har nu gått 9,5 år sedan världens börser vände upp efter finanskrisen. Ett globalt börsindex har stigit med nästan 300 procent i svenska kronor. För Stockholmsbörsen har det gått ännu bättre med en uppgång på närmare 350 procent. En naturlig fråga efter en så lång och stor uppgång är vad börsens nästa steg kommer att bli. Ska aktiekurserna stiga i flera år till eller vända ned imorgon? Men en bättre fråga är snarare hur mycket av gångna års avkastning du är beredd att riskera för möjligheten till fortsatt avkastning? 

– Det är den enskilt viktigaste frågan sparare har att ställa sig och en av få som vi faktiskt kan besvara. Beroende hur pengarna har varit placerade de gångna åren kan ett kapital som var värt 100 000 kronor i mars 2009 ha vuxit till omkring 400 000 kronor idag om det har varit placerat på aktiemarknaden. Här måste man bestämma hur mycket av den avkastningen man är beredd att riskera, säger Johan Lundqvist.

– Den som inte räds ett scenario där portföl­jen halveras i värde gör förmodligen bäst i att behålla sina aktieinvesteringar. Men den som fasar över tanken på att port­följen skulle halveras i storlek bör nu över­väga att minska risken. Om målet är insatsen till en lägenhet så är det läge att minska risken, fortsätter Johan Lundqvist.  

Svag krona höjer risken och ger fördel för svenska aktier

Försvagningen av kronan har i år gynnat sparare med USA- och Europafonder. Men om kronan stärks från historiskt låga nivåer så riskerar värdet att minska. Det är även en anledning att övervikta den svenska marknaden där en starkare krona inte slår lika hårt mot avkastningen i svenska aktier. Övriga marknader som Skandia ser god långsiktig potential i är Japan och tillväxtmarknaden Asien.

– Asienbörserna har i år tyngts av handelskonflikten mellan Kina och USA och än syns ingen lösning, men vi anser att den långsiktiga potentialen i regionen fortsätter att vara hög. Asien är i dagsläget den enda regionen som lever upp till epitetet tillväxtmarknad. Vi överviktar även Japan. Utöver attraktiva värderingar anser vi att den japanska valutans roll som trygg hamn är ett bra inslag i portföljen, säger Johan Lundqvist.

Bland undervikterna i Placeringsutsikter hittar vi framför allt USA där högt värde­rade aktier, stark dollar och svårbedömda politiska utsikter gör att vi trotsar den pågående börsstyrkan.

Så ska du vikta din portfölj framöver

Sverige – övervikt

Europa – neutral vikt

USA – undervikt

Japan och Pacific – övervikt

Asien – övervikt

EMEA inkl. Ryssland – undervikt

Latinamerika – neutral vikt

Hela Placeringsutsikter finns bifogat.

För ytterligare information:
Johan Lundqvist, makroekonom, 0761-39 21 35 
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder åt våra 2 miljoner kunder och låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.seOm oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media