Skandia stänger sin andra buyout-fond

Den 31 december 2017 stängde Skandia sin andra buyout-fond, Thule Buyout Fund II (TBF II), med ett kapital på 400 miljoner kronor. Bland investerarna finns försäkringsbolag, pensionskassor, stiftelser och privata investeringsbolag. I dag lanseras också Thule Buyout Fund III (TBF III).

TBF II ger professionella investerare tillgång till samma buyout-fonder som Skandia investerar i. Fonden består idag av sju amerikanska och europeiska buyout-fonder. Buy-out fonder har som affärsidé att köpa onoterade bolag med syfte att utveckla och förbättra dem, för att efter ungefär fem år sälja dem vidare.

– Skandia var en av pionjärerna i Sverige inom buy-out och vi har investerat i denna typ av fonder i snart 30 år. Under den tiden har vi utvecklat en välfungerande investeringsfilosofi, arbetsmetodik och nätverk i branschen. Avkastningen på de investeringar som gjorts under de senaste tio åren har varit god, i snitt 17 procent årligen. Det är fyra procentenheter högre per år än ett jämförbart världsindex för aktier som avkastat cirka 13 procent årligen, säger Jonas Nyquist, chef för private equity och infrastrukturinvesteringar.

Skandias team för buyout-fondinvesteringar är rankat som ett av Europas främsta, vilket möjliggör att få investera med de främsta förvaltarna. Skandias starka ställning inom buyout-branschen har säkerställt att TBF II fått tillgång till samma högkvalitativa buyout-fonder som Skandia. Dessa fonder är ofta svåra för placerare att få tillgång till.

Investerarbasen i TBF II består av ledande försäkringsbolag, pensionskassor, stiftelser och privata investeringsbolag. Tillsammans med Thule Buyout Fund I, som lanserades och stängdes under 2016, uppgår kapitalbasen till nästan en miljard kronor.

– Intresset för TBF II har varit stort och vi är mycket glada för det förtroende som våra nya och existerande kunder visat oss, säger Anders Jonsson, chef för institutionell försäljning.

Skandias traditionella livportfölj förvaltar omkring 430 miljarder kronor och våra investeringar i buyout-fonder är idag värderade till cirka 28 miljarder kronor. Det utgör cirka sju procent av den totala livportföljen.

Fler institutionella fonder
Idag lanseras TBF III. Syftet med TBF III är detsamma som för TBF I och TBF II, dvs. att ge professionella investerare tillgång till samma högkvalitativa buyout-fonder som Skandia kommer att investera i under 2018. Det innebär att investerarna får tillgång till mellan fem och tio buyout-fonder i USA och Europa. Planen framöver är att lansera en ny fond årligen.

– I jämförelse med många andra livbolag har vi en större andel alternativa tillgångsslag, vilket har varit en framgångsrik strategi. Våra fonder som riktar sig till institutionella investerare ger en möjlighet för dem att investera i attraktiva delar av vår livportfölj, säger Anders Jonsson. 

Skandia förvaltar idag totalt cirka tio miljarder kronor åt institutionella kunder.  

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef Skandia, 08-788 47 12
Anders Jonsson, chef för institutionell försäljning, 070-870 63 74

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag som har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera