Skandia tredje kvartalet 2017: Stark försäljningstrend och god börsutveckling

Totalavkastningen i Skandias traditionella livportfölj uppgick till 4,4 procent under årets tre första kvartal. Det innebär att avkastningen under de senaste fem åren har uppgått till i genomsnitt 7,9 procent per år.

Årets tredje kvartal präglades av fortsatt god börsutveckling, även om förstärkningen av den svenska kronan påverkade avkastningen negativt. Vidare fortsatte världsekonomin att stärkas och i dagsläget tecknas en mycket ljus bild av konjunkturen. Inflationen förblev låg på de flesta håll i världen under kvartalet och obligationsräntorna förändrades endast marginellt. Sverige utgör dock ett undantag då inflationstakten har varit högre än förväntat under de senaste månaderna. Svenska obligationsräntor steg också mer under kvartalet jämfört med omvärlden.

– Det främsta bidraget till portföljens avkastning under årets tredje kvartal kom från aktieinnehaven, och framförallt från vårt innehav i tillväxtmarknadsaktier som steg med 4,6 procent under perioden. Även Europa utvecklades starkt och bidrog påtagligt till portföljavkastningen, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw.

Förutom noterade aktier fortsatte även de alternativa tillgångsslagen att stärka avkastningen – särskilt innehaven i private equity – medan råvaruportföljen utvecklades svagt negativt. 

Företagsförsäljningen ökade totalt med 15 procent jämfört med samma period förra året. Siffran för privatförsäljning landade på 14 procent. Sommarmånaderna innebär i vanlig ordning en lägre kundaktivitet men trots det höll den goda försäljningen i sig under det tredje kvartalet. Premietaket för traditionellt förvaltad kapitalförsäkring begränsar av naturliga skäl inflödet, men försäljningen var trots det fortsatt god.

– Försäljningen inom tjänstepension med både traditionellt förvaltad och fondförvaltade produkter utvecklades också fortsatt starkt. Genom vår nya förenklade tjänstepensionspaketering kommer vi kunna erbjuda ett ännu attraktivare tjänstepensionserbjudande som även innehåller vår hälsoförsäkring, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw.  

Nyckeltal för Skandia, tredje kvartalet 2017 (motsvarande period 2016 inom parantes): 

  •  Totalavkastningen för traditionell förvaltning uppgick till 4,4 (5,9) procent under årets tre första kvartal. Femårsgenomsnittet uppgick till 7,9 procent.
  •  Koncernens förvaltade kapital uppgick till 639 miljarder kronor, jämfört med 607 miljarder kronor vid årsskiftet. Den svenska traditionella portföljen stod för 425 miljarder kronor och svensk fond- och depåförsäkring för 160 miljarder kronor.
  •  Koncernens utlåning uppgick till 58,2 miljarder kronor, jämfört med 56,7 miljarder kronor vid årsskiftet.
  •  Solvensgraden uppgick till 173 jämfört med 167 procent vid årsskiftet och den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 111 procent vilket är samma nivå som vid årsskiftet.
  •  Inbetalda premier uppgick till 32 321 (26 631) miljoner kronor för koncernen varav premier för traditionell förvaltning på den svenska marknaden uppgick till 18 295 (14 304) miljoner kronor.
  •  Den viktade nyförsäljningen för sparförsäkringar på den svenska marknaden uppgick till 3 915
    (3 122) miljoner kronor, varav försäljningen av traditionellt förvaltad försäkring i Sverige stod för 2 608 (2 093) miljoner kronor och försäljningen av fond-och depåförsäkring för 1 308 (1 029) miljoner kronor.

Förklaringar av facktermer
Solvensgraden är ett mått på ett bolags förmåga att infria de löften det har gett till sina kunder inom traditionell förvaltning och visar värdet på bolagets totala tillgångar jämfört med värdet av det som bolaget har lovat sina kunder i form av framtida garanterade utbetalningar.

Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått som visar relationen mellan värdet av tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital inom traditionell förvaltning.

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12
pontus.haag@skandia.se

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media