Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport januari – juni 2020

Sammanfattning andra kvartalet 2020

Jämförelsesiffrorna avser det första kvartalet 2020:

  • Intäkterna för andra kvartalet 2020 uppgick till 262 (246) MSEK.
  • Kostnaderna för andra kvartalet 2020 uppgick till 188 (174) MSEK.
  • Kreditförlusterna för andra kvartalet 2020 uppgick till 0 (-10) MSEK.
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 uppgick till 74 (62) MSEK.

Jämförelsesiffrorna avser årsskiftet 2019:

  • Bolånevolymen uppgick till 72 505 (70 694) MSEK.
  • Total kapitalrelation uppgick till 21,4 (21,9) procent.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,1 (19,5) procent.
  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 323 (238) procent.

Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, kommenterar halvåret:

Coronaviruset fortsätter att påverka hela samhället. Skandiabankens fokus efter pandemins utbrott har varit att möta kundernas behov och vara en trygg partner i dessa oroliga tider. Vi har som uppgift att hjälpa våra kunder att komma igenom denna svåra tid, som vi fortfarande inte vet hur länge den kommer att pågå.

Under årets andra kvartal skapar spridningen av coronaviruset fortsatt lidande runt om i världen. Under maj och juni har den ekonomiska situationen stabiliserats och tecken på förbättring syns inom flera branscher. Samtidigt tror flera experter att effekterna av pandemin kommer att bli långvariga. Skandiabanken har en viktig roll i denna tid och vårt fokus efter pandemins utbrott har varit att finnas där för våra kunder och vara en trygg partner. Vi säkerställer kundernas möjlighet att snabbt få hjälp med relevanta frågor, såsom beträffande reseförsäkringar, köp och försäljning av värdepapper samt ansökan om amorteringsfrihet. Vi har under första halvåret beviljat amorteringsfrihet till över 5 000 kunder.

Trots oroliga tider fortsätter vi att uppvisa en god resultatutveckling. Genom god kostnadskontroll och fokus på att effektivisera vår verksamhet fortsätter vi att sänka våra kostnader. Vi bibehåller ett fokus på tillväxt även om detta har fått stå tillbaka under kvartalet då vår högsta prioritet har varit att hjälpa våra kunder i pandemins utbrott. Tillväxten har även hämmats av lägre aktivitet på flyttmarknaden under våren. Vi fortsätter trots detta att öka våra marknadsandelar under första halvåret.

De senaste månadernas optimism på marknaden har lyft börserna ordentligt från bottennivåerna i mars. Investerare räknar med en snabb återhämtning, medan makrostatistiken pekar på att konjunkturåterhämtningen kommer bli långdragen. Den snabba börsuppgången gör att svagare ekonomisk statistik kan skapa nya osäkerheter under kommande månader. Det är därför rimligt att anta att börserna med rådande värdering skulle kunna pressas av den dystra realekonomiska verkligheten. Nu när många länder har börjat öppna upp sina ekonomier igen ökar risken för bakslag gällande smittspridningen, vilket kan skapa turbulens. Vi är beredda på ökade svängningar på marknaden framöver.

Bostadsmarknaden fortsätter så här långt att stå emot coronakrisen. Under april sjönk priserna både på villor och lägenheter jämfört med mars i år, men återhämtningen sedan april ser stabil ut och många analytiker prognosticerar fortsatt stabila priser. Bolåneräntorna spås förbli låga under lång tid framöver. En mycket expansiv penningpolitik till följd av coronapandemin och den redan innan pandemin låga inflationen talar för strukturella faktorer som bidrar till fortsatt låga realräntor.

Det är avgörande för kundnöjdheten att de kunder som vill komma i kontakt med oss via telefon och chatt inte behöver vänta för länge och att de får den hjälp de behöver. Att vi har hög vilja och förmåga att hjälpa våra kunder när vi får kontakt är en självklarhet. Detta har varit och är ett av Skandiabankens främsta kännetecken och en anledning att många kunder trivs hos oss.

I turbulenta tider är det många kunder som väljer att vikta om sitt sparande. Det har ju varit en exceptionell kris eftersom börsen till stor del trotsat de dystra signalerna om smittspridning, minskad konsumtion och ökad arbetslöshet. Vi kan se att detta har lett till ökad aktivitet bland våra kunder, som både sålt och köpt fonder samt aktier i ökad utsträckning. Detta kombinerat med en minskad konsumtion gör att Skandiabankens sparvolymer är relativt höga.

Under denna utmanande tid har våra medarbetare gjort en enastående insats för att hålla igång verksamheten och ge kunderna den hjälp de behöver. Medarbetarna har verkligen lyckats behålla fokus och åstadkommit ett mycket bra jobb trots oro för egen och andras smittorisk och hälsa.

Sammantaget är vi en finansiellt stabil bank med ett efter omständigheterna mycket bra utfall så här långt in på detta ovanliga år. Trots fortsatt osäkerhet om den samhällsekonomiska utvecklingen den närmsta tiden är Skandiabankens verksamhet väl positionerad för en stabil utveckling och vi ser goda möjligheter för en fortsatt positiv resultatutveckling.

Rapporteringsdatum 2020:

20 oktober, tredje kvartalet

Delårsrapporten för jan-juni 2020 bifogas

All finansiell information om Skandias bank finns tillgänglig här.

För ytterligare information:

Christofer Zetterquist, CFO, 08-788 20 15, Christofer.Zetterquist@skandia.se

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns här.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 650 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar