Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport januari – september 2021

Report this content

Sammanfattning tredje kvartalet 2021

Jämförelsesiffrorna avser det andra kvartalet 2021:

  • Intäkterna för tredje kvartalet 2021 uppgick till 264 (258) MSEK.
  • Kostnaderna för tredje kvartalet 2021 uppgick till 166 (190) MSEK.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2021 uppgick till 94 (67) MSEK.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 6,32 (4,53) procent.

Jämförelsesiffrorna avser årsskiftet 2020:

  • Bolånevolymen uppgick till 82 732 (75 847) MSEK, vilket är en ökning med 9 procent.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,1 (18,5) procent.

Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, kommenterar kvartalet:
Skandiabanken uppvisar ett stabilt resultat när vi summerar årets nio första månader. Under tolv månader i rad har vi vuxit mer än bolånemarknaden samtidigt som vi hamnar i topp avseende kundnöjdhet i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga mätning för bankbranschen.

Det är glädjande att se att Skandiabanken har vuxit mer än marknaden för bolån tolv månader i rad. Återhämtningen i svensk ekonomi har varit stark under 2021 och bolånemarknaden har utvecklats positivt. Tillväxttakten har succesivt ökat, vilket till stor del förklaras av en tro på fortsatt låga räntor samt ett fokus på den egna boendesituationen på grund av coronapandemin. Konkurrensen på bolånemarknaden fortsätter dock att vara tuff. För oss är det därför viktigt att sätta kunden i fokus och erbjuda konkurrenskraftiga räntor, en enkel bolåneprocess och en högklassig kundservice. Vi ser fram emot att tillsammans i Skandiakoncernen fortsätta vårt målmedvetna arbete med stärkt transparens och enkelhet på bolånemarknaden för att nå ännu fler och nöjdare kunder.

Det är positivt att vi i årets SKI-mätning från Svenskt Kvalitetsindex hamnar i topp bland svenska banker. I förhållande till övriga aktörer sticker Skandiabanken framförallt ut positivt genom att upplevas som prisvärd och med en hög servicegrad. Våra kunder är lojala och talar gott om oss till andra. Det här är viktigt för oss och ett bevis på att vi gör ett bra arbete för våra kunder.

Att leva med pandemin och de restriktioner som den medfört under ett och ett halvt års tid, har visat prov på såväl samhällets som Skandiabankens motståndskraft och flexibilitet. Vi är stolta över hur väl våra medarbetare har lyckats upprätthålla en god effektivitet och kundservicenivå under pandemin. Vi är dessutom glada att vi nu återigen har kunnat öppna våra arbetsplatser efter att restriktionerna har släppts. Vårt arbetssätt och vår arbetsmiljö efter pandemin ska ta vara å det bästa av det fysiska kontorsbaserade och det digitala arbets- och mötessättet. Vi tror på kontoret som ett nav och en katalysator vilket gör att vi vill fortsätta utveckla våra arbetsplatser så att de möter våra behov framåt.

Finansiellt fortsätter vi att uppvisa ett stabilt resultat och ser en stadig tillväxt i våra bolånevolymer, som har ökat med 9 procent sedan årsskiftet. Samtidigt har marknaden för bolån vuxit med cirka 6 procent. Våra kunders samlade sparande i fonder och aktier har ökat med 13 procent under året, vilket förklarar trenden av ett ökat provisionsnetto under året. Efter en kraftig uppgång under det första halvåret kan vi se en mindre nedgång av det förvaltade sparandet under det tredje kvartalet. Rörelseresultatet för årets nio första månader uppgick till 242 MSEK, vilket är i nivå med föregående år.

Sammanfattningsvis känner vi oss nöjda när vi summerar årets nio första månader. Vi möter den hårda konkurrensen på marknaden med enkla och transparenta erbjudanden och arbetar långsiktigt för att förbättra lönsamheten. Våra kunder är nöjda med oss som bank och vår tillväxt sker med god kreditkvalitet. Skandiabanken ser goda förutsättningar för att fortsätta växa.

Rapporteringsdatum 2022:
18 februari, Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport för januari – september 2021 bifogas
All finansiell information om Skandiabanken finns tillgänglig här.

För ytterligare information:
Christofer Zetterquist, CFO, 08-788 20 15, christofer.zetterquist@skandia.se
Elin Mattsson, presskontakt, 070-660 59 59, elin.mattsson@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på skandia.se

För ytterligare information:
Elin Mattsson, presskontakt, 0706-605958, 
elin.mattsson@skandia.se 

 

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 800 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,7 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media