Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Sammanfattning tredje kvartalet 2019

Jämförelsesiffrorna avser det andra kvartalet 2019:

  • Intäkterna för tredje kvartalet 2019 uppgick till 236 (240) MSEK.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2019 uppgick till 63 (29) MSEK.
  • Kreditförlusterna för tredje kvartalet 2019 uppgick till -2 (-2) MSEK.

Jämförelsesiffrorna avser årsskiftet 2018:

  • Bolånevolymen uppgick till 67 488 (59 890) MSEK.
  • Total kapitalrelation uppgick till 21,8 (24,0) procent.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,5 (19,2) procent.
  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 225 (188) procent.

Johanna Cerwall, Skandiabankens vd, kommenterar kvartalet:

Årets tredje kvartal har präglats av ökade affärsvolymer, växande marknadsandelar och en positiv resultatutveckling. Vår bolånestock har ökat med 13 procent hittills i år. Därtill har våra kunders samlade sparande i fonder och aktier ökat med 18 procent. Samtidigt sänker vi kostnaderna och arbetar långsiktigt med att förbättra vår lönsamhet.    

Skandiabanken redovisar ett stabilt finansiellt resultat. Den goda tillväxten i affärs­volymer kompenserar för en lägre marginal. Kostnadsnivån utvecklas i linje med våra förväntningar. Vi har sänkt kostnaderna med fem procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tidigare kvartal har präglats av en hög investeringstakt i syfte att utveckla och anpassa verksamheten inför framtiden. Vi har framgångsrikt implementerat ett nytt kredit­beredningssystem för bolån vilket innebär att vi kan erbjuda en enkel, effektiv och i hög grad automatiserad ansökningsprocess. Vi har förutsättningarna för en god tillväxt och en förbättrad lönsamhet framåt.

Det är glädjande att allt fler hittar till oss och vår transparenta boprismodell. Med vårt bolåneerbjudande har vi inte bara kunnat sänka räntan för våra nya kunder, utan också för våra befintliga bolånekunder. Vi tycker att det ska vara enkelt att få en bra bolåneränta och att alla ska ha rätt att veta vad som avgör vilken rabatt man får. Transparens och öppenhet i hela branschen är viktiga faktorer till lägre boendekostnader.

Vi följer marknadsräntornas utveckling för att sätta rätt pris på respektive bindningstid. Hos oss finns nu möjlighet att få lägsta ränta, 1,10 procent i effektiv ränta, på samtliga bindningstider från tre månader upp till fem år. Att kunna erbjuda samma ränta på samtliga bindningstider är ovanligt.

Räntemarknaderna har skiftat från en förväntan på stigande räntor till oförändrade eller sjunkande räntor. I dagsläget är cirka hälften av världens räntor negativa. Vid det senaste räntebeskedet i september beslöt sig Riksbanken för att låta styrräntan vara oförändrad. Samtidigt signalerade Riksbanken att en eventuell räntehöjning kan komma vid årsskiftet. Beskedet om att hålla fast vid en höjning var överraskande med tanke på försvagningen i ekonomin och en förväntan om ytterligare stimulanser från centralbanker den närmsta tiden. Både inflationen och inflationsförväntningarna har fallit något och antalet jobb har minskat betydligt. Mot bakgrund av det tror vi på fortsatt låga räntor framåt.

Ur ett sparandeperspektiv är utgångsläget utmanande. Det kraftiga börs­raset under förra hösten har följts av en förnyad optimism i år. Däremot har oron för lågkonjunktur ökat betydligt. Vid det här skedet är det viktigt för ­sparare att fundera kring både riskbenägenhet och tidshorisont.

På Skandia vill vi kombinera de viktigaste åtaganden man har i sin privat­ekonomi, det vill säga boende och pension. Med två publicerade rapporter ”Lön utan lägenhet” och ”Sparande utan bostad” vill vi uppmärksamma att många unga står inför stora utmaningar i att skaffa en egen bostad. För att få en bostad som ung och ny på arbetsmarknaden krävs antingen många år i bostadskö eller ett stort sparat kapital. Resultatet i vår senaste rapport ­visar att ett långsiktigt sparande av halva barnbidraget under 18 års tid gör att kontantinsatsen endast räcker i 10 av Sveriges 25 större städer. Att den tidigare kulturen av amorteringsfria perioder har förändrats genom nya regelverk tycker vi är positivt. Men vi anser att regelverken träffar fel mot unga vuxna som redan möter stora svårigheter med att ta sig in på bostadsmarknaden. Mer flexibla kreditregler skulle ge unga möjligheten att stå på egna ben, utan att det skulle innebära en ökad risk för svensk ekonomi. Kraven på långivare att inte överstiga en viss risknivå bör kvarstå sett till hela kundstocken men det bör vara upp till långivaren att balansera risken mellan sina kunder. På så vis skulle individer som är belånade till exempelvis 50 procent balansera ut risken för unga förstagångsköpare. Förslagsvis bör debatten fokusera på om långivare borde ha möjlighet att höja bolånetaket för förstagångsköpare, något som är möjligt i ett antal av våra grannländer. En annan variant är om långivare skulle kunna ge möjlighet till amorteringsfria perioder för olika stadier i livet då likviditeten är begränsad. 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) publicerade i kvartalsskiftet sin årliga branschmätning av de svenska bankerna. Vi ökar vårt index och hamnar en bra bit över branschsnittet. Det är mycket glädjande att vi har nöjda kunder. Under kvartalet firar vi också att banken i oktober fyllde 25 år. När Skandia öppnade banken 1994 var det Sveriges första renodlade telefonbank. Via ett 020-nummer kunde kunderna nå oss från klockan sex på morgonen till midnatt varje dag. År 1996 kom internetbanken. Idag är vi mycket stolta över vårt ­starka och framgångsrika erbjudande där vi bland annat gått i bräschen med vår transparenta bolånemodell. Alla vi som jobbar på Skandia fortsätter att skapa historia och framgång.

Kommande rapporteringsdatum:

13 februari 2020, bokslutskommuniké 2019

Delårsrapporten för jan-sep 2019 bifogas

All finansiell information om Skandias bank finns tillgänglig här.

För ytterligare information:

Christofer Zetterquist, CFO, 08-788 20 15, Christofer.Zetterquist@skandia.se

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns här.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar