Skandias bank sänker kalkylräntan på bolån

Report this content

Under året har Skandia flera gånger belyst svårigheterna med att komma in på bostadsmarknaden. För att anpassa sig till rådande ränteläge har Skandias bank beslutat att sänka kalkylräntan från 7,5 procent till 6,5 procent. Justeringen medför att Skandia nu räknar på lägre räntenivåer när kunder ansöker om ett bostadslån.

Skandia har beslutat att sänka kalkylräntan från 7,5 procent till 6,5 procent. Kalkylräntan är den ränta som låntagare ska klara av att betala för bostaden när banken gör en beräkning på hushållets ekonomi. En sänkning av kalkylräntan gör att Skandias bank räknar på lägre räntenivåer vid en ansökan om bostadslån.

Med en sänkning av kalkylräntan så anpassar vi våra kalkyler för att alltmer överensstämma med en realistisk räntemiljö framåt. Mycket pekar på en långvarig tid med låga räntor och då är det naturligt att vi som bank anpassar våra kalkyler efter det, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Under året har Skandia flera gånger belyst svårigheterna för unga att komma in på bostadsmarknaden. Skandia presenterade i våras rapporten ”Lön utan lägenhet” som visar att även om man som ung sparat flitigt till en tillräckligt stor kontantinsats så får man ändå inget bolån i 13 av 25 städer, trots fast anställning. Skärpta kreditregler, exempelvis skärpta amorteringskrav och striktare bolånetak, samt en drastisk prisökning av bostäder, är några av orsakerna till utfallet. 

- Vi har följt debatten om bankernas kalkylräntor under en längre tid och har övervägt beslutet noga. Vi sänker kalkylräntan för att anpassa våra kalkyler efter vår långsiktiga bedömning av bolåneräntorna framåt. Justeringen medför att vi nu räknar på lägre räntenivåer, exempelvis vid en ansökan om ett första bostadslån, säger Johanna Cerwall och fortsätter:

- Däremot efterfrågar vi fler initiativ från politiskt håll för att råda bot på svårigheterna att få lån till sin första bostad. De nya kreditreglerna får konsekvenser för unga som inte är rimliga. Regelverken behöver bli mer flexibla och ta hänsyn till varje enskilds livssituation för att fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

För ytterligare information:
Carl Lundborg, presskontakt, 08-787 10 14

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media