• news.cision.com/
 • Skandia/
 • Skandias delårsöversikt: Ett starkt första halvår med en avkastning om 10 procent

Skandias delårsöversikt: Ett starkt första halvår med en avkastning om 10 procent

Report this content

Nyckeltal januari – juni 2021 (motsvarande period 2020 inom parentes):

Koncern/Livbolag

 • Premier i koncernen uppgick till 20,7 (20,0) miljarder kronor.
 • Tillgångar under förvaltning för koncernen uppgick till 786 miljarder kronor, jämfört med 714 miljarder kronor vid årsskiftet. 
 • Totalt förvaltat kapital i livbolaget uppgick till 570 miljarder kronor, jämfört med 519 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Solvensgraden i livbolaget uppgick till 190 procent, jämfört med 171 procent vid årsskiftet.

Traditionell förvaltning

 • Totalt förvaltat kapital i den traditionella livportföljen uppgick till 560 miljarder kronor, jämfört med 509 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen uppgick till 10,0 (-2,6) procent under årets första halvår. Femårsgenomsnittet uppgick till 7,9 procent. 
 • Kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 112 procent, jämfört med 110 procent vid årsskiftet.

Fondsparande

 • Tillgångar under förvaltning i fond- och depåförsäkring uppgick till 191 miljarder kronor, jämfört med 173 miljarder kronor vid årsskiftet.

Hälsa och trygghet

 • Premier uppgick till 1,8 (1,8) miljarder kronor.

Bank

 • Bolånevolymen uppgick till 80,6 miljarder kronor, jämfört med 75,8 miljarder kronor vid årsskiftet.

Frans Lindelöw, koncernchef och vd, kommenterar halvåret:

Trots att coronapandemin präglade halvåret som gick hade finansmarknaden en positiv utveckling, vilket medförde att den totala avkastningen i vår traditionella livportfölj landade på 10 procent. Inte minst gick det bra för våra investeringar i onoterade bolag vilka bidrog med en avkastning på drygt 45 procent.
Även noterade aktier, speciellt svenska och nordamerikanska, gick bra och kunde visa en uppgång på 17 procent. Räntebärande investeringar var det enda tillgångsslag som avkastade negativt med -0,3 procent. Den pågående vaccineringen påverkade börsklimatet positivt, men vi ska inte underskatta de finanspolitiska stimulanserna som eldade på värdeutvecklingen.

Tack vare vår goda avkastning hittills under året har vi sedan februari kunnat göra tre temporära höjningar av återbäringsräntan på traditionellt förvaltat försäkringskapital, som en effekt av en hög kollektiv konsolideringsgrad. Den genomsnittliga återbäringsräntan var 21 procent i februari, 55 procent i april och 22 procent i juni. Genom de tillfälliga ökningarna har under dessa tre månader närmare 31 miljarder kronor preliminärt fördelats till kunder med traditionellt förvaltat försäkringskapital. Vid det andra kvartalets inledning var återbäringsräntan 5 procent och kvarstår på samma nivå vid halvårsskiftet. Det är glädjande att vi lyckas leverera på våra åtaganden gentemot våra kunder med en varaktig god avkastning.

Skandia fortsätter att utveckla den digitala kundupplevelsen. För ett år sedan lanserade vi vår digitala pensionsrådgivning och under försommaren lanserade vi Sparguiden Plus – en guide som ger kunden möjlighet att enkelt ta sig fram till ett sparande som matchar de egna sparmålen.

Vi vill vara ett föredöme inom hållbarhet och vår klimatfärdplan vägleder oss i den ambitionen. Den säger att vi ska minska exponeringen av fossila bränslen med 75 procent, fördubbla våra gröna investeringar till 2025 och att alla våra egna fonder ska ha hållbarhetsfokus senast 2023. Under andra kvartalet har vi gjort flera investeringar som bidrar till att lösa samhälls- och hållbarhetsutmaningar. Däribland har vi investerat i en ny grön obligation utgiven av Göteborgs stad för att stödja deras arbete för ökad biologisk mångfald, en social obligation för jobb och utbildning i Latinamerika samt i en kreditfond för hållbar omställning i företag. Vi har även lanserat tre nya indexnära fonder med hållbarhetsfokus, och med dessa har över hälften av våra egna fonder nu hållbarhetsfokus.

Vi är glada och stolta över vad vi kunnat åstadkomma från våra hemmakontor under det första halvåret. Vi fortsätter nu att förvalta våra kunders kapital med målet att nå god avkastning samtidigt som pengarna bidrar till ett hållbart värdeskapande. Det är att skapa trygghet för generationer.

Delårsöversikt för januari-juni 2021 bifogas.

Delårsrapporten i sin helhet publiceras på Skandias hemsida den 30 augusti.

All finansiell information om Skandia finns tillgänglig här 

Resultatet för Skandias bankverksamhet har publicerats separat. Du finner det i Skandias pressrum här.

För ytterligare information:
Markus Sjöqvist, presskontakt, 070-566 01 38, markus.sjoqvist@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 800 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,7 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media