• news.cision.com/
 • Skandia/
 • Skandias första halvår 2020: Coronaviruset fortsätter att påverka verksamheten

Skandias första halvår 2020: Coronaviruset fortsätter att påverka verksamheten

Report this content

Nyckeltal januari – juni 2020 (motsvarande period 2019 inom parentes):

Koncern/Livbolag

 • Premier i koncernen uppgick till 20,0 (22,8) miljarder kronor.
 • Tillgångar under förvaltning för koncernen uppgick till 664 miljarder kronor, jämfört med 692 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Totalt förvaltat kapital i livbolaget uppgick till 492 miljarder kronor, jämfört med 508 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Solvensgraden i livbolaget uppgick till 163 procent jämfört med 175 procent vid årsskiftet.

Enligt våra erbjudanden

Traditionell förvaltning

 • Totalt förvaltat kapital i den traditionella livportföljen uppgick till 483 miljarder kronor, jämfört med 498 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen uppgick till -2,6 (6,6) procent under årets första halvår. Femårsgenomsnittet uppgick till 5,0 procent.
 • Kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 105 procent jämfört med 110 procent vid årsskiftet.

Fondsparande

 • Tillgångar under förvaltning i fond- och depåförsäkring uppgick till 157 miljarder kronor, jämfört med 170 miljarder kronor vid årsskiftet.

Hälsa och trygghet

 • Premier uppgick till 1,8 (1,7) miljarder kronor.

Bank

 • Bolånevolymen uppgick till 72,5 miljarder kronor, jämfört med 70,7 miljarder kronor vid årsskiftet.

Frans Lindelöw, koncernchef och vd, kommenterar halvåret:

Coronavirusets utveckling har dominerat både nyhetsrapporteringen och rörelserna på de finansiella marknaderna under första halvåret. Förutom påverkan på vår traditionella livportfölj och övriga tillgångar syns utvecklingen i övrig verksamhet och hos våra kunder.

Aktiemarknaderna föll kraftigt i slutet av första kvartalet för att sedan återhämta stora delar av fallet under andra kvartalet. Mycket tyder på att den ekonomiska aktiviteten bottnade under senvåren och att världens ekonomier har börjat återhämta sig. Skandias traditionella livportfölj har under första halvåret tappat 2,6 procent i värde. Av innehaven i portföljen bidrog våra publika aktieinnehav negativt med knappt två procent och våra onoterade bolag negativt med en knapp procent. Även råvaror och fastigheter bidrog negativt medan statsobligationer avkastade positivt.

Som förvaltare av våra kunders långsiktiga sparande har vi ett stort ansvar. Under 2019 fördubblades Skandias investeringar i hållbara obligationer till 15 miljarder kronor. Vi har fortsatt på samma bana under 2020 och har nu sammanlagt investerat 19 miljarder kronor i hållbara obligationer, exempelvis gröna obligationer och hälsoobligationer med syften att bekämpa corona och förebygga diabetes. Detta är en del av ett antal insatser som vi fortsätter att utveckla för att möta våra kunders ökande förväntningar på oss som ett hållbart företag och bidra till en hållbar omställning inom branschen.

Coronakrisen har också haft stor påverkan på våra kunder. För att hjälpa dessa genom krisen har vi tillfälligt halverat nuvarande premier som avser sjuk- och premiebefrielseförsäkring för samtliga företagskunder. Det är över 20 000 svenska företag med tjänstepensionslösningen TPS som berörs. Sänkningen gäller under ett år och började gälla från och med den 1 juni 2020. Vi har även lanserat ett marknadsledande digitalt rådgivningsverktyg inom pension som erbjuder våra kunder en ny nivå av digitala kundmöten. Verktyget tar hänsyn till allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Det är unikt då det genomlyser kundens ekonomiska situation utifrån ett pensionsperspektiv och på en nivå som inte tidigare funnits på marknaden.

När första halvåret 2020 summerats kan vi konstatera att coronapandemin fortsätter att påverka verksamheten. Skandia vidtog tidigt aktiviteter för att säkerställa verksamhetens fortgående och vi står stabila med god beredskap för att hantera situationen. Vi vet ännu inte hur länge coronakrisen kommer att pågå och det är för tidigt att säga vilka långsiktiga konsekvenser det kan innebära. Vi fortsätter att ha ett långsiktigt perspektiv och bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa god avkastning, bidra till ett hållbart värdeskapande och skapa trygghet för generationer.

Delårsöversikt för januari-juni 2020 bifogas.
Delårsrapporten i sin helhet publiceras på Skandias hemsida den 28 augusti.

All finansiell information om Skandia finns tillgänglig här.

Resultatet för Skandias bankverksamhet har publicerats separat. Du finner det i Skandias pressrum.

För ytterligare information:

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 650 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar