• news.cision.com/
 • Skandia/
 • Skandias första kvartal 2020: Diversifierad portfölj gav ett dämpat fall i avkastning

Skandias första kvartal 2020: Diversifierad portfölj gav ett dämpat fall i avkastning

Report this content

Nyckeltal januari – mars 2020 (motsvarande period 2019 inom parentes):

Koncern/Livbolag

 • Premier i koncernen uppgick till 11,3 (10,9) miljarder kronor.
 • Tillgångar under förvaltning för koncernen uppgick till 640 miljarder kronor, jämfört med 692 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Totalt förvaltat kapital i livbolaget uppgick till 484 miljarder kronor, jämfört med 508 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Solvensgraden i livbolaget uppgick till 162 procent jämfört med 175 procent vid årsskiftet.

Enligt våra erbjudanden

Traditionell förvaltning

 • Totalt förvaltat kapital i den traditionella livportföljen uppgick till 475 miljarder kronor, jämfört med 498 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Totalavkastningen uppgick till -4,4 (4,1) procent under årets första kvartal. Femårsgenomsnittet uppgick till 4,3 procent.
 • Kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 104 procent jämfört med 110 procent vid årsskiftet.

Fondsparande

 • Tillgångar under förvaltning i fond- och depåförsäkring uppgick till 143 miljarder kronor, jämfört med 170 miljarder kronor vid årsskiftet.

Hälsa och trygghet

 • Premier uppgick till 0,9 (0,8) miljarder kronor.

Bank

 • Bolånevolymen uppgick till 72,1 miljarder kronor, jämfört med 70,7 miljarder kronor vid årsskiftet.

Frans Lindelöw, koncernchef och vd, kommenterar kvartalet:

De tragiska konsekvenserna av coronavirusets utveckling har dominerat både nyhetsrapporteringen och rörelserna på de finansiella marknaderna under senare delen av första kvartalet. Aktiemarknaderna föll tvåsiffrigt och efterfrågan på varor och tjänster har dykt som följd av att flertalet länder stängt ner stora delar av samhället. Tydligast syns utvecklingen i ökande arbetslöshetssiffror. Även om både centralbanker och politiker gör allt för att stimulera efterfrågan så är det givet att vi kommer att hamna i en lågkonjunktur.

Trots de stora nedgångarna på främst aktiemarknaderna tappade Skandias traditionella livportfölj endast 4,4 procent under första kvartalet. Det beror främst på att portföljen är väl diversifierad med mycket alternativa investeringar och en låg andel publika aktier. Dessutom bidrog kronförsvagningen positivt till avkastningen på utländska tillgångar.

Som en följd av nedgångarna på de finansiella marknaderna och svårigheterna med att förutspå den långsiktiga utvecklingen till följd av coronapandemin sänktes den 1 april återbäringsräntan på vår traditionella förvaltning från 5 till 2 procent. Vi fortsätter vårt långsiktiga åtagande med att skapa en god och varaktig avkastning till våra ägare och kunder, oavsett om det är goda tider eller tider av turbulens.

Under årets första kvartal investerade Skandia genom två olika investeringar totalt närmare 2 miljarder kronor i sociala obligationer vars syfte är att bekämpa Covid-19pandemin. Det är två investeringar som vi är mycket stolta över. Skandia har en lång historia av samhällsengagemang och att göra investeringarna i syfte att bekämpa en pandemi som lamslagit världen känns mycket angeläget.

En glädjande nyhet under kvartalet är att Skandia utsågs till årets livförsäkringsbolag 2019 av Söderberg & Partners för andra året i rad. Motiveringen var att vi har levererat en god riskjusterad avkastning på våra tillgångar, belönats med grönt betyg under årets samtliga kvartal tack vare vår finansiella styrka och väldiversifierade portfölj samt att vi har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg av Söderberg & Partners. Skandia hamnade dessutom i topp i deras rankning av fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete.

Slutet av årets första kvartal har varit utmanande till följd av coronapandemin. Dess verkliga följder kommer att synas först i andra kvartalet, men vi står stabila och är väl rustade även i oroliga tider vilket våra siffror för det första kvartalet avspeglar. Vi har ett långsiktigt perspektiv och fortsätter att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa god avkastning, bidra till ett hållbart värdeskapande och skapa trygghet för generationer.

Delårsöversikt för jan-mars 2020 bifogas.

All finansiell information om Skandia finns tillgänglig här.

Resultatet för Skandias bankverksamhet har publicerats separat. Du finner det i Skandias pressrum.

För ytterligare information:

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 650 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar