Skandias hållbarhetsfonder Svanenmärks

De två hållbarhetsfonderna Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden (WWF) har Svanenmärkts. Vid årsskiftet lanserar Skandia ytterligare en hållbarhetsfond som även den siktar på Svanenmärkning.  

Skandia höjer ambitionen ytterligare inom hållbarhetsområdet genom att Svanenmärka hållbarhetsfonderna Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden. Gemensamt för de båda fonderna är att två procent av fondvärdet årligen går till välgörande ändamål.

– Vi ser en ökad efterfrågan på hållbara fonder och Svanenmärkningen är en välkänd kvalitetsstämpel som fungerat väl i andra branscher. Vi tror att märkningen hjälper fler att enkelt välja hållbart sparande. Med avstamp i Svanens kriterier fortsätter vi att utveckla arbetet med ansvarsfulla investeringar, säger Annelie Enquist, Vd för Skandia Fonder.

Skandia kommer årligen att presentera en rapport över hur Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden bidrar till de globala klimatmålen.

– Båda fonderna kommer att utvärderas varje år och redovisas med hjälp av modellen ”Sustainable Energy Investment Metrics”. Att öka transparensen kring effekten av sparandet är ytterligare ett led i vår ambitionshöjning vad gäller hållbarhetsfonder, säger Annelie Enquist, Vd för Skandia Fonder. 

Vid årsskiftet kommer Skandia att lansera ytterligare en hållbarhetsfond – Skandia Sverige Hållbar. Även denna fond kommer att ansöka om Svanenmärkning.

Om Svanenmärkta fonder
Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan.

För ytterligare information:
Annelie Enquist, Vd Skandia Fonder 08- 788 26 28
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media