Skandias Idéer För Livet stödjer Pure For Sure

Skandias stiftelse Idéer för Livet har valt att stödja Arne Ljungqvists stiftelse och den nya informations- och utbildningsrörelsen Pure For Sure. Samarbetet med Pure For Sure är ett led i Skandias arbete med att bidra till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet.

Pure For Sure utvecklar inspirerande och proaktiva utbildningsprogram för bättre hälsa och ren motionsidrott, anpassade för ungdomar i skolor och idrottsföreningar samt för vuxna motionärer på gym och arbetsplatser. Skandia bidrar med värdefulla resurser samt med kunskaper och erfarenheter kring förebyggande frisk- och hälsovård.

– Idéer för livets stödjer Pure For Sures arbete med tidiga insatser för att stävja att unga börjar använda dopingmedel. Genom samarbetet vill Idéer för livet bidra till ökad kunskap och inspiration för en mer hälsosam och sund livsstil, säger Lena Hök, verksamhetschef Skandias stiftelse Idéer för livet.

Arne Ljungqvist driver sedan 2011 flera förebyggande informationsprojekt för att höja kunskapsnivån kring användning av dopingmedel i samhället. Syftet är att öka medvetandet kring dess utbredning och risker.

– Vi är mycket stolta över stödet från Skandia och ser dem som en viktig partner i vårt arbete att nå ut till stora ungdomsgrupper med vårt budskap. Användningen av dopingmedel ökar oroväckande snabbt bland vanliga ungdomar och motionärer. De köps enkelt via internet och de kan även finnas dolda i vissa icke-kontrollerade tillskottsprodukter. Vi fokuserar på positiv informationsspridning och utbildning för att höja medvetandet så att vi alla kan fatta klokare beslut kring vad vi stoppar i oss, säger Arne Ljungqvist, professor och ordförande i Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation.

Om Idéer för Livet – Skandia
Skandias stiftelse Idéer för livet har i 30 år bidragit till ökad trygghet och hälsa i samhället genom förebyggande insatser som ger barn en trygg uppväxt och bra start i livet. Idéer för livet arbetar inom tre områden: forskning, utveckling och lokala projekt för barn och unga. Utgångspunkten i stiftelsens arbete är försäkringslogikens insikt om att det är både mänskligt och ekonomiskt lönsamt att förutse risker och förebygga problem istället för att agera först när de uppstått. Stiftelsens modeller för att beräkna effekten och det ekonomiska värdet av sociala insatser har fått stort genomslag och mer än 130 kommuner i Sverige och Danmark använder Idéer för livets modeller.

Om Pure For Sure
Pure For Sure är en rörelse och utbildningsprogram producerat av Stiftelsen Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation. Stiftelsen driver sedan 2011 flera projekt som syftar till att höja kunskapen om doping inom samhället och idrotten. Stiftelsen utvecklar utbildningsprogram, film och facklitteratur riktat mot vuxna motionärer, studerande och elitidrottare. Stiftelsen ser ett stort behov av förebyggande insatser mot ungdomar och motionärer utanför idrottens värld. Det finns i stort sett ingen part eller organisation idag som med framgång utvecklat ett förebyggande arbete mot steroidmissbruk som ett växande samhälls- och folkhälsoproblem.

För ytterligare information:
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia 08-463 74 60
 
Christina Lidén, VD, Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation, Pure For Sure
christina.liden@paljf.com
072-305 19 65
www.pureforsure.com


Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Prenumerera