Skandias livbolag anpassar prognosräntan

Report this content

Prognosräntan styr prognoserna för framtida pensionsutbetalningar och anpassas nu efter det rådande ränteläget på de finansiella marknaderna. Anpassningen som Skandias livbolag (nedan Skandia) gör innebär att prognosräntan justeras från 2,5 procent till 2,0 procent. Förändringen påverkar inte kundernas totala försäkringskapital, de garanterade försäkringsbeloppen eller utbetalningar som påbörjats innan den 1 januari 2020.

Prognosräntan styr i vilken takt försäkringskapitalet betalas ut under utbetalningstiden. Målet är att utbetalningarna ska göras så att försäkringskapitalet räcker till en successiv höjning av pensionen under utbetalningstiden.

Anpassningen av prognosräntan innebär att prognoserna för kundernas framtida utbetalningar blir försiktigare än tidigare. Justeringen är i linje med Skandias policy för prognosräntor som anger att räntan ska sättas med försiktighet, baseras på förväntningarna om den framtida avkastningen och på den förväntade inflationen, säger Håkan Ljung, produktchef försäkring på Skandia.

Förändringen gäller från den 1 januari 2020 för alla försäkringar med traditionell förvaltning eller GarantiPension Plus. Kunder med pågående utbetalningar påverkas inte.

 Vi justerar prognosräntan när våra prognoser om framtiden förändras, så att de totala utbetalningarna inte blir större än kapitalet. Om det skulle inträffa får andra kunder stå för mellanskillnaden då vi är ett ömsesidigt försäkringsbolag där alla kunder delar på överskottet, men även ett eventuellt underskott. Som Sveriges ledande pensionsbolag har vi långsiktiga åtaganden gentemot våra ägare och kunder, vilket innebär ett stort ansvar. Ett ansvar vi nu tar då prognosräntan justeras så att utbetalningarna kan bli jämnare över tiden, säger Håkan Ljung.

För ytterligare information:

Håkan Ljung, produktchef försäkring, 08-788 35 03

Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se


Prenumerera