Skandias Plånboksindex: framtiden ljusare än någonsin

Sedan mätningarna för Plånboksindex inleddes i början av 2008 har svenska hushåll aldrig varit så optimistiska om sin framtida privatekonomi som nu. Framförallt är det gladare tongångar i storstadsområdena samt bland yngre personer som driver trenden, medan personer som passerat 65 har en mer negativ syn på framtiden. Dessutom ökar gapet mellan personer i arbete och arbetslösa. Det framgår av Skandias rapport Plånboksindex.

– Vi ser två huvudsakliga anledningar till att de svenska mungiporna har åkt upp rejält sedan i fjol. Dels kan de flesta som hade ett jobb då konstatera att de har det kvar, trots varningslamporna som blinkade i höstas. Dels har bolåneräntorna sjunkit till nya rekordnivåer – och uppenbarligen har inte hushållen skrämts av den senaste tidens spekulationer i att räntorna nu kommer vända uppåt igen, säger Jeanette Hauff, sparekonom på Skandia.

Sparviljan fortsätter samtidigt att sjunka, framförallt bland kvinnor som blir mer benägna att lägga pengar på resor, mat, kläder och andra konsumtionsvaror, och i viss mån även på kapitalvaror. Bland män syns generellt ingen minskning i sparviljan, bland annat för att viljan köpa i aktier och fonder ökar.

– Trots den sjunkande sparviljan befinner sig Sverige fortfarande i ett tydligt Investera-läge, där sparandet sker för att man ser utrymme att satsa på framtiden snarare än för att man vill skydda sig mot en osäker och farlig framtid. Då passar aktier och fonder bättre än sparkonto och amorteringar, säger Jeanette Hauff.

Om Skandias Plånboksindex
Skandias Plånboksindex, som tas fram i samarbete med TNS Sifo, bygger på återkommande frågor till svenskar om dels hur positivt de ser på sin privatekonomi det kommande året och dels om vad de tänker lägga mer pengar respektive dra ner på. Genom att kombinera de faktorerna visar indexet ifall svenska hushåll befinner sig i Njuta-, Trösta-, Investera- eller Trygga-läge. Det bygger på insikten att det finns diametralt olika skäl för enskilda personer att prioritera sparande respektive konsumtion, vilket kräver olika angreppssätt.

Det fullständiga resultatet och analysen finner du i den bifogade rapporten. Där finner du även metodförklaringar och frågeformulär. Plånboksindex bygger på 1000 webintervjuer per månad och datainsamlingen har genomförts av TNS Sifo sedan januari 2008. Totalt har fler än 69 000 intervjuer genomförts.

Nästa ordinarie Plånboksindex publiceras i september 2013.

För ytterligare information:
Jeanette Hauff, sparekonom Skandia, 08-788 12 74
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Press/Pressmeddelanden/

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.

Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se

Har du anmält dig som prenumerant av våra pressreleaser på www.skandia.se och inte längre önskar få dessa mejl, vänligen använd denna länk för avregistrering.

Taggar: