Skandias Plånboksindex: Orolig avslutning på året ökade sparviljan

Hushållens syn på den egna ekonomin påverkades negativt av oro och turbulens under slutet av 2015. Det visar den kvartalsvisa undersökningen Plånboksindex. Under fjärde kvartalet 2015 sjönk optimismen och hushållen höll allt hårdare i plånboken.

Skandias Plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, kombinerar hushållens optimism kring den egna ekonomin med sparviljan, det vill säga benägenheten att amortera, spara på banken, i fonder eller aktier.

Efter ett sommarhalvår som präglades av försiktig optimism och en måttlig sparvilja blev hushållen betydligt mer pessimistiska i september när börsen rasade.

– Sedan början av 2014 har sparviljan legat på relativt normala nivåer ur ett historiskt perspektiv. Men under det här årets sista kvartal sker en ökning till den högsta nivån på två år. Ökningen syns tydligast bland äldre, bland boende på landsbygden och i grupper med lägre inkomster, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Risk för fortsatt oro
Det finns flera tänkbara förklaringar till att allt fler håller i pengarna. Stora svängningar på börsen och kommande regleringar som gör det dyrare att bo är två tänkbara orsaker. Dessutom är det politiska läget i Sverige osäkert, och vi lever i en omvärld där terrordåd, krig och förföljelse gör att osäkerheten har ökat markant.

– Oron i omvärlden lär hålla i sig och boräntorna sjunker knappast lägre än idag. Samtidigt som boprisuppgången saktar in har regeringen fått grönt ljus för amorteringskravet. Vi kan med andra ord mycket väl få se en fortsatt utveckling mot mer pessimism och högre sparvilja, säger Maria Landeborn.

Plånboksindex
Skandias Plånboksindex, som tas fram i samarbete med TNS Sifo, bygger på återkommande frågor till svenskar om hur positivt de ser på sin privatekonomi det kommande året och om vad de tänker lägga mer pengar respektive dra ner på. Genom att kombinera de faktorerna visar indexet om svenska hushåll befinner sig i Njuta-, Trösta-, Investera- eller Trygga-läge. Det bygger på insikten att det finns diametralt olika skäl för enskilda personer att prioritera sparande respektive konsumtion, vilket kräver olika angreppssätt.

Det fullständiga resultatet och analysen finner du i den bifogade rapporten. Där finner du även metodförklaringar och frågeformulär. Plånboksindex kvartal tre 2015 bygger på 1000 webintervjuer per månad i oktober, november och december och datainsamlingen har genomförts av TNS Sifo sedan januari 2008. Totalt har fler än 90 000 intervjuer genomförts.

Nästa ordinarie Plånboksindex publiceras i april 2016.

För ytterligare information:
Maria Landeborn, sparekonom Skandia, 08-788 18 81
Sara Hägg Liljedal, Skandias presschef, 08-788 41 63

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 1,9 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 558 miljarder kronor och 2 400 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar