Skandias stiftelser ger 1,8 miljoner kronor till klimatforskning

Report this content

Skandias stiftelser har beslutat att stödja ny forskning där ändamålet är att underlätta omställningen av svensk industri till att bli klimatneutral. För att bedriva denna forskning tilldelas 1,8 miljoner kronor till Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) och Research Institutes of Sweden (RISE).  

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att uppnå målet krävs ett särskilt fokus på industrin som idag står för cirka en tredjedel av Sverige utsläpp av växthusgaser. Regeringen har även startat initiativet Fossilfritt Sverige som har jobbat nära den svenska industrin med ambitionen att tillsammans sätta en färdplan kring hur industrins olika sektorer ska blir fossilfria.

- Svensk industri har varit duktiga på att minska utsläpp av växthusgaser. Främst genom effektivisering och att exempelvis växla från fossila källor till förnybart. För att ta nästa steg i linje med målsättningen om ett fossilfritt Sverige krävs dock att industrin genomför stora investeringar och radikala förändringar. Genom finansiering från Skandias stiftelser är vår ambition att stötta forskning fokuserat på finansiering av industrins omställning i linje med Parisavtalet, säger Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia.  

Ett flertal rapporter och utlåtanden har presenterats för den svenska regeringen som visar att de nationella målen kan uppnås. Av avgörande betydelse för att uppnå de nationella målen är frågan om hur industrins omställning och bidrag till ett fossilfritt Sverige ska finansieras.

- Frågan om finansiering uppfattas som ett stort hinder och osäkerhetsmoment. Just därför är ambitionen med vår forskning att titta på vilka de totala investeringsbehoven är mellan 2020 och 2045 för de viktigaste industrisektorerna. Vilka är de stora utmaningarna med att lösa finansieringsbehoven och vilka möjligheter finns det för finansiella aktörer att bidra genom investeringar i industrin är centrala frågor för oss, säger Aaron Maltais,Programme Director Stockholm Sustainable Finance Centre.
 

- Genom att hitta svar på dessa frågor kommer forskningen att bidra till den omställning som krävs inom svensk industri för att vi ska nå Sveriges klimatmål, avslutar Kersti Karltorp, PhD och forskare vid RISE.

Pensionsbolaget Skandia har ett antal stiftelser som kontinuerligt ger stöd till forskning inom en rad olika områden. För att söka stipendier krävs att verksamheten uppfyller vissa krav som följer de olika stiftelsernas stadgar. Läs mer om Skandias olika stiftelser här: https://www.skandia.se/om-oss/hallbarhet/samhallsengagemang/stiftelser/

Helena Hagberg 
Hållbarhetschef 
08-788 20 16

Pontus Haag
Presschef
08-787 10 14
pontus.haag@skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se


Prenumerera