Skandias traditionella försäkring står stabilt i en utmanande tid

Report this content

I nuvarande osäkra läge finns det en efterfrågan på att snabbt få uppdaterad finansiell information.  Det gör att pensionsbolaget Skandia går ut med uppskattade siffror för våra viktigaste nyckeltal som rör traditionell försäkring. Att det sker innan kvartalsrapporteringen beror på att det finns ett behov bland våra kunder att få uppdaterad information i en exceptionell tid. Den kollektiva konsolideringsgraden hamnar i det trygga intervallet 103-104 procent och solvensgraden på stabila 160 procent.

Skandia har en stark finansiell ställning som gör att vi är väl rustade även i oroligare tider. I nuläget är det för tidigt att spekulera i de långsiktiga effekterna av den nuvarande ekonomiska och finansiella utvecklingen, men vi kommer ur årets första kvartal stabilt med en kollektiv konsolideringsgrad som ligger mellan 103-104 procent, vilket känns tryggt, säger Frans Lindelöw, Skandias koncernchef.

Under det första kvartalet uppskattas avkastningen i den traditionella livportföljen till cirka -4,3 procent och den kollektiva konsolideringsgraden ligger mellan 103-104 (110) procent. Vidare är Skandias solvensgrad runt 160 (175) procent.

Vår verksamhet fortgår som vanligt och vi har en god beredskap för att hantera situationen. Vi har ett långsiktigt perspektiv och fortsätter på vår inslagna väg om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att skapa en god och varaktig avkastning till våra kunder, säger Frans Lindelöw.

Nyckeltalen för det första kvartalet 2020 är preliminära och kan således komma att justeras. Definitiva nyckeltal presenteras i Skandias delårsöversikt för januari – mars 2020 som publiceras i sin helhet den 28 april 2020. Jämförelsesiffrorna som presenteras inom parentes gäller för årsskiftet 2019/2020.

Traditionell förvaltning i Skandia

Traditionell förvaltning innebär att kunden ger Skandia förtroendet att placera sparkapitalet. Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter, råvaror och infrastruktur. Avkastningen fördelas ut till kunderna löpande genom återbäringsräntan, men den fördelningen är inte garanterad. Den ordinarie återbäringsräntan är för nuvarande 2 procent.

Definitioner

Solvensgraden anger värdet på Skandias totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra kunder (dvs. framtida garanterade utbetalningar). Hög solvens ger oss en stor handlingsfrihet att placera våra kunders pengar, vilket gör att sparkapitalet har större chans att växa i värde.

Den kollektiva konsolideringsgraden visar relationen mellan tillgångarna i portföljen och det sammanlagda värdet av våra kunders försäkringskapital. Om den är 100 procent så motsvarar våra tillgångar exakt kundernas försäkringskapital.

För ytterligare information:
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12, pontus.haag@skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera