• news.cision.com/
  • Skandia/
  • Skandias tredje kvartal 2019: Aktier och onoterade bolag presterade bäst i portföljen

Skandias tredje kvartal 2019: Aktier och onoterade bolag presterade bäst i portföljen

Report this content

Nyckeltal januari – september 2019 (motsvarande period 2018 inom parantes):

Koncern

  • Premier uppgick till 32,6 (26,9) miljarder kronor.
  • Tillgångar under förvaltning uppgick till 681 miljarder kronor, jämfört med 605 miljarder kronor vid årsskiftet.

Traditionell förvaltning

  • Totalavkastningen uppgick till 9,1 (5,4) procent under årets tre första kvartal. Femårsgenomsnittet uppgick till 7,0 procent.
  • Totalt förvaltat kapital i Skandias traditionella livportfölj stod för 490 miljarder kronor, jämfört med 440 miljarder kronor vid årsskiftet.
  • Solvensgraden uppgick till 168 procent jämfört med 170 procent vid årsskiftet.
  • Kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 111 procent jämfört med 105 procent vid årsskiftet.

Fond- och depåförsäkring

  • Tillgångar under förvaltning uppgick till 165 miljarder kronor, jämfört med 147 miljarder kronor vid årsskiftet.

Bank

  • Bolånevolymen uppgick till 67,5 miljarder kronor, jämfört med 59,9 miljarder kronor vid årsskiftet.

Frans Lindelöw, koncernchef och vd, kommenterar perioden:

De finansiella marknaderna har utvecklats starkt under årets tre första kvartal. Samtidigt fortsätter konjunkturen att försvagas, främst på grund av ökad politisk oro i världen. Under kvartalet föll obligationsräntorna kraftigt världen över, vilket skulle kunna vara ett tecken på en ökad risk för lågkonjunktur. I Sverige noteras nu nästan alla statsobligationer med negativ ränta och många centralbanker har under året svängt om i sin penningpolitik för att stödja tillväxten.

Trots turbulenta tider har Skandias traditionella livportfölj utvecklats väl under perioden med en avkastning om 9,1 procent. Utmärkande för perioden var att alla tillgångsslag steg i värde. Aktier och onoterade bolag utvecklades bäst där båda steg med mer än 20 procent, även råvaror och infrastruktur utvecklades väl. Den fortsatta försvagningen av den svenska kronan har ökat värdet på portföljens utländska tillgångar.

Återbäringsräntan har legat på 5 procent sedan maj i år, trots osäkerheten på marknaden och risken för en kommande lågkonjunktur. Det visar att vår traditionella livportfölj står emot trots ökad oro i omvärlden. Sammanfattningsvis är det ett bra tredje kvartal för den traditionella livportföljen. Vi fortsätter vårt långsiktiga åtagande med att skapa en god och varaktig avkastning till våra ägare och kunder, oavsett om det är goda tider eller tider av turbulens.

Under perioden ökade inbetalda premier till 32,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är främst vår försäljning av försäkring med traditionell förvaltning som fortsätter att utvecklas starkt och ökar med 33 procent, till 25,4 miljarder kronor. Vi har 681 miljarder kronor under förvaltning, vilket är en ökning med 13 procent sedan årsskiftet.

Under kvartalet fick fyra Skandiafonder toppbetyg i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av vilka fonder som bäst tar hänsyn till hållbarhet. Det är ett bevis på att vårt arbete för hållbart värdeskapande lönar sig och får genomslag. Som Sveriges ledande pensionsbolag har vi ett av Sveriges största förvaltaruppdrag, med vilket det kommer möjligheter att påverka och som innebär ett stort ansvar. Våra placeringar utvärderas kontinuerligt utifrån kriterier såsom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Vi drivs av att skapa ekonomisk trygghet för våra ägare och kunder, samtidigt som vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Vi ska fortsätta att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa god avkastning, bidra till ett hållbart värdeskapande och skapa trygghet för generationer. Skandia är Sveriges ledande pensionsbolag och vi ska fortsätta att utveckla verksamheten för att ytterligare befästa den positionen. 

Delårsöversikt för jan-sep 2019 bifogas.

All finansiell information om Skandia finns tillgänglig på Skandia.se.

Resultatet för Skandias bankverksamhet har publicerats separat. Du finner det i Skandias pressrum.

För ytterligare information:

Camilla Ek, presskontakt, 072-538 63 23, Camilla.Ek@skandia.se

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se


Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar