• news.cision.com/
  • Skandia/
  • Skandiastiftelser stöttar forskning om det svenska pensionssystemet med 1,5 miljoner kronor

Skandiastiftelser stöttar forskning om det svenska pensionssystemet med 1,5 miljoner kronor

Report this content

Skandias anknutna stiftelser har beslutat att stödja ny forskning där ändamålet är att studera effekten av Sveriges reformerade pensionssystem på hushållens sparande. För att bedriva denna forskning tilldelas 1,5 miljoner kronor till ett forskarteam bestående av Maria Sandström, doktorand vid Uppsala universitet samt Carolina Lindholm och Markus Peters, doktorander vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet.

Under 1990-talet och 2000-talets första decennium reformerades såväl det allmänna pensionssystemet som de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Sverige ligger därmed i ett internationellt perspektiv långt fram i arbetet med att skapa finansiellt robusta allmänna pensionssystem och även i övergången från förmånsbestämda till premiebestämda tjänstepensioner. Infasningen av nya system tar dock flera decennier och många effekter och utfall är fortfarande okända.    

- Sverige sticker ut internationellt när det kommer till hushållens totala sparande som andel av inkomsten, som har ökat markant sedan millennieskiftet. Samtidigt är Sverige unikt i termer av de stora reformer som gjorts i pensionssystemen. Därför blev det naturligt för oss att fråga till vilken grad de svenska pensionsreformerna har bidragit till ökningen av hushållens sparkvot, säger Markus Peters, doktorand vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet.

Skandias anknutna stiftelser har huvudsakligen som ambition att bidra till allmännyttig forskning inom ekonomi, långsiktigt sparande, arbetslivsrelaterad hälsa samt utvecklingen av en hållbar finansmarknad.

- Det ska bli mycket intressant att följa forskningsteamet och vad man kommer fram till. Jag hoppas att resultatet ska ge oss i branschen, politiker såväl som allmänheten viktiga insikter om vårt pensionssystem, säger Mattias Munter, pensionsekonom och ansvarig för samhällskontakter på Skandia.

- Genom att studera dessa frågor kan forskningen bidra till förståelsen av hur olika förändringar i pensionssystemet påverkar hushållens sparbeslut. En åldrande befolkning skapar tryck på att förändra pensionssystemen i många länder så det finns också ett internationellt intresse av att förstå hur den här typen av reformer påverkar hushållen, avslutar Maria Sandström.

Samtidigt beslutades även att stötta Roine Vestman, docent vid Stockholms universitet, med kollegor i deras pågående forskning kring förhållandet mellan bostadspriser och hushållens konsumtion. Forskarteamet tilldelas 200 000 kronor.

Pensionsbolaget Skandia har ett antal stiftelser som kontinuerligt ger stöd till forskning inom en rad olika områden. För att söka stipendier krävs att verksamheten uppfyller vissa krav som följer de olika stiftelsernas stadgar. Läs mer om Skandias olika stiftelser här.

För ytterligare information:
Mattias Munter, Pensionsekonom, 08-788 14 37, mattias.munter@skandia.se 
Mojtaba Ghodsi, kommunikationschef, 0702-407815, mojtaba.ghodsi@skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 650 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media