Unik modell räddar barn från utanförskap

Vetenskap och erfarenhet har länge visat att prevention, tidiga insatser och rehabilitering är avgörande för att förhindra att ett barn i riskzon hamnar i ett framtida utanförskap innehållande till exempel sjukskrivning, arbetslöshet eller kriminalitet och missbruk.

Trots detta skär ofta kommuner och landsting ned på förebyggande arbete riktat mot barn och unga. Skandia visar i sin senaste rapport, utifrån nationalekonomen Ingvar Nilssons forskning och beräkningar, att detta inte är några besparingar.

Effekten av en människa i utanförskap kostar, förutom det mänskliga lidandet, också stora summor pengar. En ung människa som påbörjar ett livslångt utanförskap skapar samhällskostnader på 10-15 miljoner kronor. För varje årskull blir den samhälleliga prislappen hissnande 210 miljarder kronor.

– Vi har utbildat hundratals beslutsfattare i olika beräkningsmetoder för att ta fram utanförskapets prislapp. Detta kan kommunerna använda som beslutsunderlag i budgetarbetet där prioriteringar för barn och ungdomsverksamheterna görs. Vi vet att kommuner som lyckas skapa effekt av sina sociala investeringar behöver de här beräkningarna och där kan Skandiamodellen underlätta, säger Christina Wahlström, projektledare på Skandia, Idéer för livet.

Flera av landets kommuner har nu tagit till sig av metoden.

– Nu arbetar 40 kommuner enligt Skandiamodellen för att bryta gamla strukturer, däribland Norrköping och Umeå. Modellen har fått genomslag till exempel genom att kommunerna ändrat sin organisation och infört sociala investeringskonton och fonder eller så kallade multikompetenta team, fortsätter Christina Wahlström.

Sådana konkreta kommunala exempel på social investering presenteras i en rapport från Idéer för livet som kommer att diskuteras i ett seminarium under Almedalsveckan. Deltar gör Lena Blixt, hovrättsråd vid Svea hovrätt Stockholm, Anna Ekström, Generaldirektör Skolverket, Göran Harnesk, Generalsekreterare BRIS, Anna König Jerlmyr (M), Socialborgarråd Stockholms stad och Lars Stjernkvist (S), kommunalråd Norrköpings kommun.

Seminariet äger rum måndag den 4 juli kl. 15-17 i Skandiahuset, Tage Cervins gata 3B och är öppet för allmänheten.

För ytterligare information:
Christina Wahlström, projektledare Idéer för livet, 0706-78 36 88, christina.wahlstrom@skandia.se.

 

Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen.
Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi ingår i Old Mutual‐gruppen som har sitt huvudkontor i London och 54 000 medarbetare i 34 länder runt om i världen. Läs mer på www.skandia.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar