Fortsatt het bostadsmarknad i Stockholm– Mer än var fjärde bostad säljs innan visning

Priserna på bostäder ökar och många objekt säljs redan innan visning, det visar senaste Mäklarforum där 140 mäklare har gett sin syn på marknaden. I Stockholms innerstad menar 40 procent av mäklarna att bostadspriserna kommer öka med upp till 5 procent den kommande perioden. Vidare är intresset för bostäder såpass stort att mer än 25 procent av alla objekt säljs innan en första visning har ägt rum.

SkandiaMäklarna genomför undersökningen Mäklarforum regelbundet bland samtliga mäklare på de 78 kontoren runt om i landet. Mäklarforum ger en indikation om var marknaden och prisutvecklingen är på väg.

Det går att utläsa vissa regionala skillnader i de prisprognoser som mäklarna levererar. Landets mest optimistiska mäklare återfinns Norrland och Göteborg där drygt 25 procent tror på en ökning med upp till tio procent. Motsvarande siffra i riket är 14 procent.

– Just nu går marknaden emot standardprinciperna för allt verkar öka samtidigt; bostadspriset, antalet intressenter och utbudet. Bakgrunden ligger i ett uppdämt behov av att flytta som kommer av att många har varit lite väl försiktiga och väntat för länge med sitt bostadsbyte. Självklart påverkar även ränteläge att man faktiskt tar steget nu, säger Fredrik Helmstrand, VD på SkandiaMäklarna.

I storstäderna säljs många bostäder innan visning. I Göteborgs och Stockholms innerstad säljs ungefär var fjärde bostad innan visning har ägt rum. I Västerås är motsvarande siffra 35 procent, där statistiken gäller ettor under en miljon. Se vidare statistik nedan.

Mäklarforum

Antal respondenter: 140 mäklare fördelade på 78 kontor

Enkät genomförd sista veckan i maj 2013.

Vad tror du om prisutvecklingen på bostäder de närmaste tre månaderna? Riket Linköping Jönköping Mälardalen Norrland Göteborgs-regionen Stockholms-regionen Skåne Sthlm innerstad
Priserna kommer att ligga still 35 % 9 %    60 % 22 % 0 % 35 % 43 % 67 % 50 %
En ökning med 1-5 % 45 % 73 % 40 % 58 % 75 % 45 % 40 % 33 % 20 %
En ökning med 5-10 procent 14 % 18 % 0 % 16 % 25 % 20 % 8 % 0 % 20 %
En ökning med mer än 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
En minskning med 1-5 % 6 % 0 % 0 % 4 % 0 % 11 % 9 % 0 % 10 %
En minskning med 5-10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
En minskning med mer än 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Hur stor andel objekt säljs innan visning idag? Göteborg innerstad Sthlm innerstad Västerås, 1or under en mijon
Inga objekt säljs innan visning 0 % 0 % 0 %
Ungefär 1-5 % säljs innan visning 15 % 20 % 0 %
Ungefär 5-10 procent säljs innan visning 20 % 13 % 0 %
Ungefär 10-15 % säljs innan visning 20 % 13 % 0 %
Ungefär 15-20 % säljs innan visning 30 % 21 % 0 %
Ungefär 20-25 % säljs innan visning 10 % 15 % 0 %
Ungefär 25-30 % säljs innan visning 5 % 10 % 0 %
Ungefär 30-35 % säljs innan visning 0% 4% 100%
Ungefär 35-40 % säljs innan visning 0% 0% 0%
Ungefär 40-45 % säljs innan visning 0% 2% 0%
Över 50 % säljs innan visning 0% 2% 0%

Utbudet av objekt på marknaden nu jmf med de senaste sex månaderna Riket Linköping Göteborgs-regionen Mälardalen Norrland Stockholms län Skåne Sthlm innerstad
Ungefär som ifjol 19 % 11 % 10 % 10 % 25 % 19 % 66 % 27 %
5-10 % färre objekt 19 % 27 % 30 % 21 % 0 % 20 % 0 % 8 %
10-20 % färre objekt 8 % 0 % 5 % 11 % 12 % 11 % 0 % 12 %
Över 20 % färre objekt 3 % 0 % 0 % 5 % 0 % 5 % 0 % 7 %
5-10 % fler objekt 27 % 40 % 15 % 39 % 13 % 23 % 17 % 30 %
10-20 % fler objekt 12 % 22 % 25 % 0 % 38 % 15 % 0 % 16 %
Över 20 % fler objekt 12 % 0 % 15 % 14 % 13 % 7 % 17 % 0 %

Geografiskt område Genomsnittsantal spekulanter på visningar idag Genomsnittsantal spekulanter samma period i fjol Förändring i procent
Hela riket 15 10 50 %
Linköping 16 10 60 %
Jönköping 14 10 40 %
Stockholms län 17 9 89 %
Göteborgsregionen 15 8 87 %
Mälardalen 12 10 20 %
Norrland 9 6 50 %
Skåne 6 5 20 %
Sthlm innerstad 17 10 70 %

Underlaget är baserat på:

140 mäklares svar på78 kontor i riket.

För mer information kontakta:

Fredrik Helmstrand, VD SkandiaMäklarna 0733- 679900, e-post: fredrik.helmstrand@skandiamaklarna.se

Andreas Mühlich, marknadschef, SkandiaMäklarna, 08-410 825 11, 0734-42 46 32, e-post: andreas.muhlich@skandiamaklarna.se

Taggar: