Gunnar Ekdahl avgår ur styrelsen i Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

Report this content

Gunnar Ekdahl avgår ur styrelsen i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) Styrelseledamot Gunnar Ekdahl har idag på egen begäran avgått av personliga skäl ur styrelsen för Skanditek Industriförvaltning AB (publ) (org.nr 556235-4141). I övrigt hänvisas till bilagt pressmeddelande från Gunnar Ekdahl. Stockholm den 19 november 2002 SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ) För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, mobil 070-777 71 90, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se Jonas Alfredson, ekonomichef telefon 08-614 00 29, mobil 0733- 904 912, e-post jonas.alfredson@skanditek.se Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå. Portföljen består av 12 bolag verksamma inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Bland dem kan nämnas Axis (14%), LGP Telecom Holding (9%), Mydata Automation (39%), PartnerTech (40%) och Vitrolife (35%). Skanditek är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20040928BIT21760/wkr0001.pdf

Dokument & länkar