Skanditeks dotterbolag MYDATA förvärvar tyska distributören Royonic

Skanditeks dotterbolag MYDATA förvärvar tyska distributören Royonic, se bifogad press release
från MYDATA automation AB eller www.mydata.com.

Förvärvet förväntas ge marginell positiv effekt på resultat och omsättning för innevarande år.Stockholm den 3 juni 2008

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se


Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska företag. Affärsidén är att skapa långsiktig och god värdetillväxt genom industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Portföljen består av nio investeringar inom områdena elektronik, bio- medicinteknik och tjänster. De viktigaste innehaven är Bure Equity, MYDATA automation, PartnerTech och Vitrolife. Skanditek är noterat på OMX Nordiska börsen.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Skanditek ska offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2008 kl 08.00 CET
Press release

MYDATA förvärvar tyska distributören Royonic

Bromma, Sverige 3 juni 2008

MYDATA offentliggör idag förvärvet av företagets tyska distributör Royonic. MYDATA har sedan länge framgångsrikt samarbetat med Royonic på den tyska SMT-marknaden. Förvärvet av Royonic är för MYDATA starten på en vidare utveckling och expansion i Tyskland.

MYDATA, tillverkare av avancerad SMT-utrustning, har sedan länge haft ett framgångsrikt samarbete med Royonic på den tyska marknaden. Royonic har under många år byggt upp MYDATA:s tyska affär och marknadsposition. Förvärvet gör det möjligt för MYDATA att stärka och expandera sin närvaro i Tyskland.

“Tyskland är redan idag en av våra största marknader, och vi ser möjligheter att ytterligare förstärka vår position. I ljuset av våra nyligen genomförda produktlanseringar ser vi stora möjligheter. I november lanserade vi den andra generationen av MY500 Jet Printer och i april 2008 släppte vi vår nya ytmonteringsplattform MY100 DX-serien. Vi är övertygade om att dessa nya maskinplattformar kommer att innebära stora tillväxtmöjligheter för MYDATA. I och med förvärvet av distributören Royonic står vi väl rustade för att lägga ytterligare kraft bakom våra produktlanseringar och för att kunna växa kraftigt på den tyska marknaden,” kommenterar Bengt Broman, VD på MYDATA automation AB.”

För mer information, kontakta:
Bengt Broman

MYDATA automation AB
Box 20155
161 02 STOCKHOLM/BROMMA
SWEDEN
Tel: +46-8-4755500
Fax: +46-8-4755501
bengt.broman@mydata.se

MYDATA automation designs, manufactures and markets SMT process equipment for the electronics industry. Its mission is to be always innovating – in order to satisfy the electronic industry’s need for surface mount technology and services that meet the highest demands in terms of productivity and quality.

Based on a modular hardware and software design, MYDATA equipment has been developed for flexibility and high-yield production over time. By focusing on faster changeovers and set-ups, and on achieving the lowest possible cost per mounted component, MYDATA has built a strong customer base and long-term relationships with customers in countries throughout the world.

Sweden-based MYDATA has a worldwide sales and customer support network with subsidiaries in the Netherlands, the United Kingdom, France, the United States, Japan, China and Singapore.

Copyright MYDATA automation© 2008 Privacy policy

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Skanditek ska offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2008 kl 08.00 CET

Om oss

Skanditek är ett börsnoterat industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska onoterade och noterade företag. Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Skanditek bidrar därigenom till portföljbolagens utveckling med industriell och finansiell kompetens på styrelse- och ledningsnivå.

Dokument & länkar