På väg in i högsäsongen

Den ekonomiska situationen för Skånes Djurpark är något bättre än förra året. Den generösa donationen på en miljon kronor från Sven Astell, det ekonomiska bidraget från Region Skåne på en halv miljon kronor och stöd från – i dagsläget – en tredjedel av de skånska kommunerna bidrar till att djurparken klarar sig in i högsäsongen. Sen krävs nya investeringar för djurparkens långsiktiga fortlevnad.

Karin Wikström, verksamhetschef Skånes Djurpark:
– Vi är väldigt tacksamma för den donation djurparken har fått av Sven Astell och för det stöd vi fått av ett flertal skånska kommuner. Det är inte satt någon tidsfrist för kommunernas bidrag och vi hoppas fortfarande att fler kommuner ska följa de 14 kommuner som hittills valt att stödja djurparken med en krona per kommuninvånare.

Kommunförbundet Skåne har på initiativ av kommunalrådet i Eslöv, Cecilia Lind vädjat till medlemmarna att alla skånska kommuner att bidra med en krona per invånare. Initiativet har mottagits både positivt och negativt. Ett av skälen, bland de kommuner som varit negativa, har varit att ett sådant stöd strider mot lagen, eftersom det saknas anknytning till Skånes Djurpark. Djurparken anses inte heller ligga geografiskt nära. 

Det handlingsutrymme en kommun har på detta område ska bedömas med utgångspunkt från kommunallagen och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
– En kommun får ge en verksamhet i en annan kommun ekonomiskt stöd till en turistanläggning, förutsatt att det också gynnar turismen i den egna kommunen på något vis. En verksamhet som får stöd bör då ligga inom rimligt avstånd från den egna kommunen. Ju längre avståndet är desto svagare blir sambandet. Avstånden inom Skåne är inte större än att det förmodligen kan anses som rimliga avstånd inom hela regionen, säger Helena Linde, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommuner kan också få ge stöd åt organisationer och verksamheter som stödjer barn och ungdomars utbildning.
– Vi hoppas att Skånes Djurpark ses som en unik källa till kunskap för Skånes barn och ungdomar. Parkens fortlevnad kan vara av intresse för de skånska kommunerna i ett utbildningssyfte, men också för att skapa ett framtida intresse för djur och natur, säger Karin Wikström.

Sven Astells donation investeras framförallt i förbättringar i parken, som gynnar djuren och besökarna. Nya attraktioner tillkommer samtidigt som befintliga djurmöten och aktiviteter förnyas och utvecklas.
– Det är vår förhoppning att en extern aktör eller investerare kommer att stötta den framtida driften av parken och utveckla vårt innehåll, säger Karin Wikström.

För ytterligare information, kontakta

Karin Wikström, verksamhetschef, tel 070-244 64 29, e-post: karin@skanesdjurpark.se.

Helena Linde, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, tel 08-452 79 76.e-post: helena.linde@skl.se

www.skanesdjurpark.se
www.facebook.com/skanesdjurpark

Taggar:

Om oss

Skånes Djurpark utanför Höör i Skåne. Djurparken är störst i världen på nordiska djur. I parken finns djur som lever eller har levt vilt i Norden, däribland vildsvin, älg, björn, gråsäl samt tama djur av gamla nordiska lantraser. Totalt har djurparken djur av fler än 85 olika arter. Skånes Djurpark är medlem i Svenska Djurparksföreningen och den europeiska djurparksföreningen EAZA.