Göran Boijsen lämnar ordförandeposten i Skånska Energi

Report this content

Skånska Energi ABs styrelseordförande Göran Boijsen har meddelat valberedningen att han avser lämna sitt uppdrag i styrelsen vid årsstämman den 25 maj 2018.

Göran Boijsen har vid årsstämman 2018 medverkat i Skånska Energis styrelse i olika roller under 40 år. När han nu väljer att lämna sitt uppdrag faller tidpunkten väl in eftersom Skånska Energi är i god ordning och befinner sig i en positiv utveckling under ledning av VD, Marianne Sernevi.

Processen att hitta en efterträdare är igång och det blir nu valberedningens uppgift att föreslå val av styrelse inklusive ordförande inför årsstämman 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Marie Relve Larsson, valberedningens ordförande
E-post: valberedning@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl. 08.00 CET.


Kort om Skånska Energi AB

Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimat-effektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.

Taggar:

Dokument & länkar