Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2018

Report this content

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2018.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.skanska-energi.se. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad under vecka 17 tillsammans med kallelsen till årsstämman.

Årsredovisningen kan även beställas direkt från Skånska Energi på e-post: se@skanska-energi .se eller på telefon 046-507 00.

För ytterligare information kontakta:
Marianne Sernevi, VD och Koncernchef
Tel växel: 046-507 00
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se          

Fredrik Lundgren, CFO
Tel: 046-507 44
E-post: fredrik.lundgren@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB

Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.