Skånska Energilösningar installerar värmepumpssystem till Mörarps skola

Skånska Energilösningar AB har fått i uppdrag av fastighetsförvaltningen i Helsingborgs Stad att installera ett värmepumpssystem till Mörarps Skola. 

Skånska Energilösningar AB har tilldelats kontraktet att på totalentreprenad installera ett egendesignat värmepumpssystem till Mörarps skola i Helsingborgs kommun. 

Värmeproduktionsanläggningen i Mörarp skola och idrottshall skall byggas om från gaspannor till ett luft-vatten-värmepumpsystem med komplement av gaspanna. Installationen kommer att innebära besparing i driftskostnader och minskad miljöpåverkan.

Ordersumman uppgår till 4,0 Mkr och projektet kommer att vara färdigställt i april 2018.

Skånska Energilösningar AB ägs av Skånska Energi AB (60%) och HP-borrningar i Klippan AB (40%). Bolaget erbjuder kompletta energi-lösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB Tel: 046-507 31  
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl 09.00.
 

Kort om Skånska Energi AB  
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsu­menter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Ener­gilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.  

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.  

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.

Taggar:

Om oss

Kort om Skånska Energi ABSkånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor. Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar. Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Prenumerera

Dokument & länkar