Valberedningen offentliggör förslag till ny styrelseordförande i Skånska Energi

Report this content

Styrelsens nuvarande ordförande Göran Boijsen har undanbett sig omval. Jens Wikstedt föreslås av valberedningen till ny styrelseordförande i Skånska Energi.

Jens Wikstedt har varit vice president i AAK AB och dessförinnan senior vice president för flera bolag inom Schneider Electric. Han har även innehaft flera roller inom marknad och försäljning i EON. Jens Wikstedt är sedan 2015 styrelseordförande i Elajo AB.

”Skånska Energi är i god ordning och befinner sig i en positiv utveckling under ledning av Marianne Sernevi. Tidpunkten faller väl in att lämna över stafettpinnen till en ny ordförande”, säger Göran Boijsen.

”Det skulle vara mycket spännande att bli ordförande i Skånska Energi, som är ett bolag jag följt länge. Göran Boijsen och övriga styrelsen har tillsammans med ledning och personal gjort ett utmärkt arbete de senaste åren”, säger Jens Wikstedt.

Övriga förslag från valberedningen kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Marie Relve Larsson, valberedningens ordförande
E-post: valberedning@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018 kl. 08.00 CET.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.

Taggar:

Dokument & länkar