Skanska Financial Services AB (publ)s Årsredovisning 2021 publicerad

Report this content

Skanska Financial Services AB (publ)s årsredovisning för 2021 finns bifogad i detta pressmeddelande samt finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/.

Den svenska årsredovisningen för 2021 finns även tillgänglig på bolagets webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

Denna information är sådan som Skanska Financial Services (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 13:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Antonia Junelind, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel: 010 448 62 61

Nils Lundberg, Tillförordnad Senior Vice President Skanska Financial Services, Skanska Financial Services AB, tel: 010 448 74 37

Direktlinje för media, tel: 010 448 88 99                                                                                                              

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska använder sin kunskap och förmåga att blicka framåt till att forma hur människor lever, arbetar och umgås. Vi har funnits i mer än 135 år och är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 148 miljarder kronor under 2021. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos 30 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.