Angelika Bohlin ny chef för Skanskas bergmaterialverksamhet i Sverige

Angelika kommer senast från rollen som försäljningschef för Bergmaterial, och tillträdde den första december. Att utveckla hållbarheten inom området kommer att ligga i fokus. 

Angelika Bohlin har en lång erfarenhet inom Skanska. De senaste åren har hon arbetat som försäljningschef inom olika verksamheter. Den nya tjänsten innebär att hon är kommer ansvara för Skanskas bergmaterialverksamhet i Sverige. Skanska är Sveriges största producent av grus-, sten- och bergprodukter och har 310 medarbetare på mer än 75 täkter, krossar och terminaler över hela landet. I uppdraget ligger även att utveckla verksamheten mot Skanskas mål om klimatneutralitet 2050.

– Jag är mycket glad att kunna välkomna Angelika som chef för Bergmaterial. Hon har rätt profil för att utveckla både strukturella och kulturella delar i verksamheten. Hon kommer att leda regionen mot en ökad affärsmässighet och fortsätta att bygga på den positiva trend vi har haft de senaste åren, säger Per Åkerman, vice vd, Skanska Sverige. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Angelika Bohlin, Sverigechef Bergmaterial, Skanska Sverige AB, tel 010 448 45 73

Skanskas direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 200 medarbetare. Intäkterna uppgick 2019 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 000 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar