Det här efterfrågar vi för att må bra på våra arbetsplatser

I samband med världsdagen för mental hälsa den 10 oktober släpper Skanska ny statistik från undersökningen Säkerhetsbarometern som visar att var fjärde person anser att deras arbetsgivare inte arbetar aktivt för sina medarbetares mentala välbefinnande. Undersökningen visar också vad svenska arbetstagare efterfrågar för att trivas bättre på sina arbetsplatser. 

I den årliga undersökningen Säkerhetsbarometern belyser Skanska i år sambandet mellan arbetsmiljö och det mentala välbefinnandet på jobbet. Resultatet visar att majoriteten av svenska arbetstagare anser att deras arbetsgivare jobbar aktivt för att de anställda ska må bra. Men samtidigt säger var fjärde person att deras arbetsplatser inte alls arbetar för att förbättra medarbetarnas mentala välbefinnande.

Den fysiska miljön på arbetsplatsen bidrar i stor utsträckning till hur medarbetarna mår. I Säkerhetsbarometern uppger hela 38 procent att deras arbetsplatser måste utrustas med bättre ventilation för att förbättra deras mentala välbefinnande.

– Ljud, ljus och luft betyder mycket för vårt välbefinnande på arbetsplatsen. De som någon gång suttit i en lokal där det inte fungerar vet vad det gör med både koncentration och välbefinnande. Men när det fungerar är det inget man tänker på, vi brukar prata om vikten av sunda kontorslokaler i våra fastigheter, säger Caroline Arehult, VD, Skanska Fastigheter Stockholm. 

En tredjedel av de svarande skulle också vilja ha fler kollegor för att må bättre. Det speglar trenden att mindre företag allt oftare tenderar att söka sig till platser som underlättar nya möten utanför det egna företaget.  

– Vi ser en ökad efterfrågan på mötesplatser. Därför skapar vi exempelvis restauranger, caféer, gym och co-workingytor i bottenvåningarna på våra fastigheter. Solna United är ett bra exempel på den typen av lokaler, säger Caroline Arehult.

Träning och fritidsintressen hotas vid stress

I undersökningen uppger 30 procent även att de vill ha möjlighet att träna under arbetstid. Majoriteten anser också att det är just träning och fritidsintressen som blir lidande när de är stressade och mår dåligt på jobbet.

– Träning hjälper till att öka välbefinnandet, förmågan att koncentrera sig och man hanterar stress bättre. Medarbetare som rör på sig regelbundet preseterar ofta också bättre. Att erbjuda medarbetarna möjlighet att träna under lunchen eller i anslutning till arbetsdagen är därför en god investering, säger Caroline Arehult

Bilaga

Anser du att din arbetsgivare jobbar aktivt för de anställdas mentala välbefinnande?  

Totalt Kvinnor Män
Ja, i mycket hög utsträckning                8 % 10 % 6 %
Ja, i hög utsträckning  20 % 18 % 23 %
Ja, delvis  40 % 42 % 38 %
Nej, inte alls  25 % 24 % 25 %
Tveksam, vet ej  7 % 6 % 7 %

Vilka av följande åtgärder tycker du att din arbetsplats bör införa för att förbättra
det mentala välbefinnandet?
 

Totalt Kvinnor Män
Bättre ventilation  38 %  39 % 37 %
Fler medarbetare  33 %  36 % 30 %
Möjlighet till träning under arbetstid  30 %  31 % 28 %
Tydligare gräns mellan jobb och fritid     20 %  18 % 22 %
Fler sociala aktiviteter  18 %  18 % 19 %
Flexibla arbetstider  18 %  18 % 18 %
Egna arbetsrum  17 %  17 % 17 %
Bättre akustik  12 %  11 % 12 %
Möjlighet till vila under arbetstid  12 %  13 % 10 %
Schemalagda pauser  10 %  12 % 8 %
Vilorum  10 %  13 % 6 %
Starkare ljus  5 %  5 % 6 %
Svagare ljus  3 %  5 % 2 %
Tveksam, vet ej  13 %  13 % 14 %
Annat 5 % 5 % 5 %


När du mår dåligt eller känner dig stressad av ditt jobb, vad prioriterar du bort?

Totalt Kvinnor Män
Att träna  40 %  46 % 34 %
Att ägna mig åt fritidsintressen              40 %  44 % 37 %
Att umgås med mina vänner  38 %  43 % 33 %
Att ta hand om mitt hem  38 %  47 % 30 %
Att sova tillräckligt  35 %  33 % 37 %
Att äta som jag bör  30 %  34 % 27 %
Att umgås med min familj  17 %  17 % 16 %
Jag mår aldrig dåligt på jobbet  14 %  9 % 18 %
Att ta hand om min hygien  5 %  6 % 5 %
Tveksam, vet ej  6 %  6 % 6 %
Annat  1 %  1 % 2 %

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Svensson, PR-ansvarig, Skanska, tel: 010-448 15 15

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhetinom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om undersökningen

För femte året i rad har Skanska, i samband med Safety Week 2017, tagit fram undersökningen Säkerhetsbarometern. Det är en Sifo-undersökning för att kartlägga attityder och beteenden kring säkerhetsrelaterade frågor. Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 114 respondenter i april 2017.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Media

Media