Här är de största farorna i svenskarnas vardag – 8 av 10 uppger trafiken som det mest riskfyllda

När svenska folket listar de farligaste inslagen i sin vardag hamnar trafikrelaterade situationer på en klar förstaplats. 79 procent av svenskarna svarar att vistas i trafiken är det mest riskfyllda de gör, varav bilkörning upplevs som det mest riskabla (48 %), följt av att cykla (21 %). Det visar en färsk undersökning som Skanska låtit TNS Sifo genomföra.

Varje dag utsätter vi oss för risker i vardagen och varje gång vi gör det utsätter vi både oss själva och vår omgivning för fara. De situationer som svenskarna upplever som farligast i vardagen är kopplade till trafiken. Men det visar sig även att 15 procent av svenskarna tycker att reparationer och renoveringar i hemmet är det mest riskfyllda. Nio procent av svenskarna uppger sin hobby som det mest riskabla.

– Skulle vi alla bli mer riskmedvetna och prioritera säkerhet skulle många skador och olyckor gå att undvika. Säkerhet handlar mycket om attityder, men även om ansvarstagande och omtänksamhet både mot sig själv och sin omgivning, säger Per Åkerman, arbetsmiljödirektör på Skanska.

Orsakerna till varför svenskarna utsätter sig för risker varierar. De flesta gör det utan att veta varför (37 procent). 32 procent menar att det beror på att de inte tänker på risken, medan 14 procent gör det på grund av stress.

I undersökningen svarar tio procent av svenskarna att det mest riskfyllda de gör i sin vardag är att vistas på sin arbetsplats.

– Den siffran måste bli lägre oavsett bransch. Alla har rätt att komma hem från arbetet oskadda. Därför har vi på Skanska en nollvision för olycksfria arbetsplatser. Men för att nå dit måste vi alla ta ansvar, både i arbetet, trafiken och på fritiden, säger Per Åkerman.

Skanska genomför varje år Safety Week, världens största satsning på arbetsmiljö som genomförs av ett företag. I syfte att få fler att reflektera över sitt säkerhetsbeteende även i vardagen har Skanska tagit fram Säkerhetskollen – ett Facebook-test där man får reda på vilken riskpersonlighet man är. Gör testet här: https://sakerhetstestet.se/kollen

Topplista – de mest riskabla i svenskarnas vardag

1. Att köra bil, 48 %

2. Att cykla, 21 %

3. Reparationer och renoveringar i hemmet, 15 %

4. Vistas på min arbetsplats, 10 %

5. Utöva min hobby, 9 %

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Åkerman, arbetsmiljödirektör, Skanska Sverige, tel: 010-448 31 92

Catharina Jevrell, PR-ansvarig, Skanska AB, tel: 010-448 48 11

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 184 respondenter. Undersökningsperioden varade mellan den 30 april och 2 maj 2013.

Vad anser du vara det mest riskabla som du gör i din vardag?

Totalt

Köra bil 48 %

Cykla 21 %

Reparationer och renoveringar 15 %

Vistas på min arbetsplats 10 %

Utöva min hobby 9 %

Åka kollektivtrafik 8 %

Motionera 5 %

Nöjes- och nattliv 3 %

Laga mat 2 %

Leka med husdjur 2 %

Promenera till jobbet 2 %

Annat 7 %

Prenumerera