Luftkonditionering, solceller och gröna tak: Så påverkar klimatförändringar hur vi bor i framtiden

Report this content

 De senaste årens varma somrar kan komma att ställa nya krav på hur framtidens bostäder utformas. Hela nio av tio svenskar tror att klimatförändringar kommer att förändra framtidens hem. Men hur skulle det egentligen påverka våra bostäder? Som en följd av möjlig framtida vattenbrist tror varannan person att antalet bostäder som klarar av att effektivisera de boendes vattenförbrukning kommer att öka. Dessutom tror en majoritet att ett varmare klimat skulle resultera i att det blir allt vanligare att det byggs bostäder med solceller och luftkonditionering. Det visar Skanskas senaste rapport Bopanelen 2030.  

Skanskas senaste rapport Bopanelen 2030 – en rapport om framtidens hem bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo och lyfter frågor, trender samt utmaningar kring framtidens hem. Det visar sig att så många som 90 procent tror att klimatförändringar kommer att påverka hur vi bor. I den yngre generationen spår dessutom hela 52 procent att sättet vi utformar bostäder på kommer att förändras mycket.

Undersökningen visar också hur svenskarna tror att bostäderna kommer att påverkas om klimatet blir varmare. Sju av tio spår fler bostäder med solceller. Hälften tror att bostäder med luftkonditionering (AC) kommer att bli vanligare och nästan lika många spår att vi kommer se fler bostäder som effektiviserar vattenförbrukningen på grund av vattenbrist. Gröna tak är också något som diskuterats flitigt de senaste åren och dessutom något som många tror kommer bli allt vanligare i framtiden.

– På Skanska arbetar vi dagligen med att utveckla lösningar som gör det möjligt att bygga bostäder för ett förändrat klimat. Förutom att samtliga av våra nya flerbostadshus sedan 2019 har solceller på taket har vi också dagvattenlösningar och gröna innegårdar som kan absorbera vatten och på så sätt minskar risken för översvämning. Vi skulle vilja sätta upp ännu mer solceller än vi gör i dag men dagens regler gör det dyrt och krångligt för våra kunder. Vi behöver tillsammans med övriga aktörer och politiker hitta lösningar och nya vägar för att stärka incitamenten för att få fler att välja miljöcertifierade och hållbara bostäder som förenklar en hållbar livsstil, säger Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs på Skanska.

Viktigt med bostäder som klarar extremt klimat

Men hur kommer miljöfaktorer att påverka vårt val av bostad om tio år? Rapporten visar att sex av tio att spår att de kommer att påverkas av det faktum att bostaden är byggd för att klara såväl varmare somrar som kallare vintrar. Fyra av tio anser dessutom att valet av bostad kommer att påverkas av huruvida bostaden ransonerar och effektiviserar vattenförbrukningen på grund av vattenbrist eller inte. En annan vattenbaserad faktor som kommer påverka många är att bostaden klarar av att stå emot och absorbera häftiga skyfall.

Topp fem – så kommer våra bostäder påverkas av ett varmare klimat

1.  Fler bostäder med solceller                                          71 %

2.  Fler bostäder med luftkonditionering (AC)                    54 %

3. Fler bostäder som effektiviserar

vattenförbrukningen på grund av vattenbrist                    50 %

4. Fler bostadshus med gröna tak                                      38 %

5. Fler bostäder som är säkrade för att klara

av översvämningar                                                           34 %

 

Detaljerade resultat:

Bilaga: Undersökning från Kantar Sifo

Tror du klimatförändringar kan komma att förändra sättet vi utformar våra bostäder på i framtiden?

Totalt 18–29 år 30–49 år 50–65 år
Ja, mycket 41 % 52 % 41 % 34 %
Ja, till viss del 49 % 41 % 49 % 53 %
Nej 7 % 4 % 8 % 9 %
Vet ej 3 % 3 % 2 % 4 %

Om den tydligaste bieffekten av klimatförändringarna i Sverige skulle vara att vi får ett allt varmare klimat, hur tror du då att det kommer påverka våra bostäder om tio år? (Flervalsfråga)

Totalt 18–29 år 30–49 år 50–65 år
Fler bostäder med solceller 71 % 69 % 68 % 75 %
Fler bostäder med luftkonditionering (AC) 54 % 56 % 56 % 50 %
Fler bostäder som effektiviserarvattenförbrukningen på grund av vattenbrist 50 % 50 % 49 % 50 %
Fler bostadshus med gröna tak (tak med växtlighet som takbeläggning som absorberar regnvatten och kyler huset) 38 % 42 % 40 % 34 %
Fler bostäder som är säkrade för att klara av översvämningar 34 % 34 % 34 % 34 %
Fler bostäder med smarta fönster som kan justera ljusinsläpp 31 % 27 % 31 % 33 %
Fler bostadshus i betong (betong har hög värmeledningsförmåga vilket är bra när man vill bli av med värme i byggnaden) 13 % 17 % 13 % 10 %
Annat 1 % 1 % 1 % 1 %
Vet ej 4 % 5 % 4 % 5 %

Vilka av följande miljöfaktorer tror du kommer påverka ditt val av bostad 2030? (Flervalsfråga)

Totalt 18–29 år 30–49 år 50–65 år
Bostaden är byggd för att kunna anpassa sig efter såväl varmare somrar som kallare vintrar 64 % 69 % 60 % 65 %
Bostaden ransonerar och effektiviserar vattenförbrukningen på grund av vattenbrist 39 % 39 % 36 % 41 %
Bostaden klarar av att stå emot och absorbera häftiga skyfall 27 % 25 % 28 % 27 %
Bostaden är byggd för att klara hårda vindar  25 % 24 % 27 % 24 %
Bostaden är byggd för att klara av översvämningar 18 % 21 % 18 % 16 %
Bostaden har skalskydd för att bättre kunna klara av extrem värme vid exempelvis bränder  15 % 23 % 15 % 13 %
Annat 4 % 2 % 5 % 3 %
Vet ej 14 % 12 % 15 % 14 %

För ytterligare information kontakta:

Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs, Skanska AB, tel +46 (0)10-449 19 57

Direktnummer för media, tel +46 (0)10 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.se.

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 200 medarbetare. Intäkterna uppgick 2019 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 000 nya hem.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Skanska i februari och mars 2020. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 306 personer i åldrarna 18–65 deltagit i undersökningen.