Monica Westerberg ny mångfaldschef i Skanska Sverige

Report this content

Som ett led i att stärka Skanska Sveriges mångfaldsarbete har Monica Westerberg rekryterats. Hon tillträder idag tjänsten som mångfaldschef. 

Monica Westerberg kommer närmast från TNS Sifo där hon arbetat som chef, seniorkonsult och affärsutvecklare. Hon har stor erfarenhet av mångfaldsarbete och har bland annat hjälpt kunder att mäta mångfald och inkludering och dess koppling till strategi och förändringsarbete.

– Det känns spännande att tillsammans med chefer och medarbetare kunna påverka branschen och bidra till en ökad mångfald och inkludering i Skanska Sverige, säger Monica Westerberg.

Ökad mångfald och en inkluderande kultur där man delar kunskap och tar tillvara olika perspektiv resulterar i en mer innovativ miljö, som i sin tur leder till ökad trivsel och produktivitet. Arbetet ligger därför högt upp på agendan för Skanska och målsättningen är att företaget ska spegla hur samhället ser ut.

– Mångfald och inkludering är en förutsättning för att vi ska vara en ledande samhällsutvecklare och spelar en allt större roll ur både kund- och medarbetarperspektiv. Monicas erfarenheter inom arbete med kultur och värderingar kommer att tillföra Skanska värdefull kunskap i vårt fortsatta arbete, säger Susan Westberg, HR-direktör, Skanska Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susan Westberg, HR-direktör, Skanska Sverige, tel: 010-448 80 20

Monica Westerberg, mångfaldschef, Skanska Sverige, tel: 010-449 40 75

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Prenumerera

Media

Media