Pressträff med alla detaljer kring monteringen av nya Slussenbron

Report this content

Med anledning av det stora intresset för den nya Slussenbron bjuder Skanska in till en pressträff 17 mars med fokus på tekniken och monteringen.  

David Karlsson, projektledare Stålgruppen, Mats Strindevall, chef Stålgruppen Skanska och Patric Johnsson, produktionschef Stål/Mekanik, kommer att hålla en kort presentation kring bron, hur den konstrueras och finns därefter tillgängliga för intervjuer.

Även Ida Mann, biträdande projektledare, och Lars Hansson, projekteringsledare, från Stockholms Stad medverkar.

  • Del 1. Vad är speciellt med den nya Slussenbron?
  • Del 2. Vad gör man när man designar en bro?
  • Del 3. Tekniska utmaningar.
  • Del 4. Monteringen.

När: tisdag 17 mars kl 13.00-15.00. Kom i tid, eftersom vi ska lotsa er upp till en terrass.

Var: Katarinavägen 11. En terrass med mycket bra film- och fotomöjligheter över området finns tillgänglig.

För medverkan sker anmälan till Skanskas presstelefon: 010-448 88 99 alt. annika.svensson@skanska.se

För ytterligare information:

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

 

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.se.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 200 medarbetare. Intäkterna uppgick 2019 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 000 nya hem.

Prenumerera