Skanska bygger bostäder åt Balder i centrala Göteborg

Report this content

Skanska har fått i uppdrag av Fastighets AB Balder att bygga två bostadshus med sammanhängande garage intill Heden i centrala Göteborg. Kontraktet är uppdelat i delavrop och vid fullföljande av samtliga etapper blir ordervärdet cirka 500 miljoner kronor.

Bostadshusen kommer att uppföras på Bohusgatan alldeles intill Heden. De två husen blir mellan sju och 20 våningar höga och ska rymma 326 bostadsrättslägenheter. I bottenplan skapas affärslokaler och under de två husen anläggs ett gemensamt garage.

– Det känns väldigt roligt att få bygga ett så stort och påkostat projekt mitt i centrala staden.  Nybyggnation i ett sådant läge får nästan anses unikt i Göteborg. Vi är mycket glada och stolta över att Balder väljer att ge oss detta fortsatta förtroende efter ett antal lyckade samarbetsprojekt under de senaste åren, säger Tobias Ekstedt, distriktschef, Skanska Sverige.

Bostadshusen utformas så att de ska smälta väl ihop med omkringliggande bebyggelse som vuxit upp från 1800-talet. Lägenheterna utformas med stort fokus på ljusinsläpp och avsikten är att bostadshusen ska certifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå.

Byggstart är planerad att ske under sista kvartalet 2021 med färdigställande under tredje kvartalet 2024.


 

För ytterligare information kontakta:

Tobias Ekstedt, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 14 88

Daniel Öhrstig, projektchef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 46 85

Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på skanska.se

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 8 800 medarbetare. Intäkterna uppgick 2020 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar