Skanska bygger byggvarucenter i Linköping

Skanska har slutit avtal med Glasbtn 2 AB om att uppföra ett byggvarucenter i Tornby, norr om Linköping. Det blir en byggnad i två plan med en total yta om 4 500 kvadratmeter. Ordervärdet är cirka 38 miljoner kronor. 

Glasbtn 2 AB är ett dotterbolag som samägs av CA Fastigheter AB och Galjaden Fastigheter AB. Byggvarucentret utgör den första etableringen på företagens mark i Tornbyområdet.

– Vi är mycket glada över förtroendet att få bygga denna fastighet som innebär en spännande utmaning då byggtiden är väldigt kort. Det expansiva Tornbyområdet rymmer stora möjligheter och vi hoppas att detta ska bli början till ett långvarigt samarbete med vår beställare, säger Jan-Erik Lundh, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Byggvarucentret byggs vid Attorpsgatan och kommer, att innehålla butik med tillhörande lager- och logistikutrymmen. Glasbtn 2 AB kommer att ansvara för drift av fastigheten och kontrakterade hyresgäster är Dahl och Bevego.

Byggnadsarbetena har påbörjats och avsikten är att huset ska stå färdigt för inflyttning redan i mars 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Sandlund, projektchef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 18 71

Jan-Erik Lundh, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 64 63

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar