Skanska bygger nya Frillesåsskolan i Kungsbacka

Report this content

Skanska har fått i uppdrag av Kungsbacka kommun att bygga nya Frillesåsskolan med kapacitet för 840 elever. Byggstart är planerad att ske i april, förutsatt att bygglovet vunnit laga kraft. Kontraktet är värt cirka 120 miljoner kronor. 

Frillesåsskolan är en kommunal skola som i dag har kapacitet för drygt 500 elever och är i behov av utbyggnad. Skanskas uppdrag innebär att uppföra en ny skolbyggnad i två plan, ombyggnad av skolkök och fläktrum samt upprustning av skolgården.

Byggprojektet kommer att ingå i en ny satsning på social hållbarhet i samarbete med det statliga forskningsinstitutet Rise. Skanska är via Byggföretagen med i ett forskningsprojekt, där Rise utvecklar verktyg för social hållbarhet att använda i byggskedet. Det handlar om att säkerställa att projektets påverkan på omgivningen blir så positiv som möjligt och kan handla om buller, belysning, vilka val man gör av underentreprenörer med mera. Forskningsprojektet finansieras av Byggföretagens utvecklingsfond.

Förutsatt att byggstart kan ske i april kommer skolan att kunna stå färdig att tas i bruk under 2021. 

För ytterligare information kontakta:

Caroline Hassel, projektchef, Skanska Sverige, tel: 010 449 18 50

Anna Källström, distriktschef, Skanska Sverige, tel: 010 448 87 25

Direktnummer för media, tel: 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.se.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 200 medarbetare. Intäkterna uppgick 2019 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 000 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar