Skanska bygger nya Hästhagsskolan i Farsta

Report this content

Skanska har fått i uppdrag av Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, att bygga ut Hästhagsskolan i Farsta, söder om Stockholm. Skolan ska byggas ut för att kunna ta emot 900 elever i årskurs ett till nio. Uppdraget är värt cirka 240 miljoner kronor.

Skanskas uppdrag innefattar om- och tillbyggnad av befintlig byggnad från 1959. Därtill ska en ny högstadiebyggnad uppföras, idrottshallen byggas till och skolgården rustas upp. Den befintliga skolbyggnaden utökas också med en matsal.

All nybyggnation ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, silvernivå, och byggprojektet kommer att ingå i Rättvist byggande, en satsning som lanserats av Allmännyttan i Stockholm i samarbete med berörda myndigheter och branschorganisationer i syfte att verka för en byggbransch utan oegentligheter.

Byggstart är planerad till augusti 2021 och skolan ska stå färdig i oktober 2023.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Sundqvist, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 38 12

Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på skanska.se

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 8 800 medarbetare. Intäkterna uppgick 2020 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar