Skanska bygger nya Skottorpsskolan i Laholm

Report this content

Skanska har tecknat avtal med Kommunfastigheter i Laholm om att bygga nya Skottorpsskolan. Uppdraget innefattar rivning, renovering samt uppförande av en ny skolbyggnad. Kontraktet är värt cirka 130 miljoner kronor.

Skanska ska inledningsvis uppföra en ny byggnad som ska inhysa förskola med plats för 80 barn. Den kommer att byggas samman med skolan för att möjliggöra samutnyttjande av gemensamma delar såsom matsal, teknikrum med mera. För att möjliggöra framtida förändringar utformas byggnaden flexibelt så att den kan konverteras till skolbyggnad om det skulle visa sig behövas. Den nya byggnaden ska stå färdig under hösten 2021.

Befintlig skolbyggnad kommer delvis att rivas och sedan byggas ut för att kunna ta emot 320 elever i låg- och mellanstadieålder. Renoveringen beräknas vara klar till sommaren 2022. Eleverna kommer att kunna gå kvar i skolan under renoveringstiden.

Den nya byggnaden kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav och projekteras enligt Feby 18, Guld, vilket motsvarar energikraven för passivhus.

Byggstart är planerad att ske i mars. 

För ytterligare information kontakta:

Caroline Hassel, projektchef, Skanska Sverige, tel 010 449 18 50

Anna Källström, distriktschef, Skanska Sverige, tel 010 448 87 25

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

 

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.se.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 200 medarbetare. Intäkterna uppgick 2019 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 000 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar