Skanska bygger ut tågdepån vid Sävenäs i Göteborg

Report this content

Skanska har fått i uppdrag av Västtrafik och Jernhusen att bygga ut tågdepån med tillhörande spåranläggningar vid Sävenäs, Göteborg. Uppdraget är värt cirka 170 miljoner kronor.

Byggprojektet omfattar totalt cirka 4 200 kvadratmeter tillbyggnad av spårhall och 420 kvadratmeter om- och tillbyggnad av komplementbyggnad. Satsningen görs för att möta Västtrafiks expanderande kollektivtrafik med fler tåg och nya tågtyper.

Skanskas uppdrag innefattar tillbyggnad av befintlig tågdepå med tillhörande spåranläggning samt om- och utbyggnad av intilliggande byggnad med verkstäder, miljörum, teknikrum, lager, personalutrymmen och kontor.

– Sävenäs tågdepå blir en modern och effektiv anläggning som kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silvernivå. Vi ser fram emot att tillsammans med Jernhusen få bidra till att skapa goda förutsättningar för framtidens hållbara spårtrafik i Västra Götaland , säger Lotta Cvach, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Byggstart är planerad att ske under första kvartalet 2022 med färdigställande till sommaren 2023.


 

För ytterligare information kontakta:

Lotta Cvach, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 40 67

Henrik Bjurström, projektchef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 40 32

Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på skanska.se

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 8 800 medarbetare. Intäkterna uppgick 2020 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media