Skanska har tecknat ytterligare hyreskontrakt i kontorsfastighet på Kilsgatan i Göteborg

Skanska har tecknat hyreskontrakt om cirka 420 kvadratmeter i det om- och tillbyggda kontorshuset Kv Tennet på Kilsgatan 4 i Göteborg. Fastigheten ägs sedan december 2013 av Platzer.

Kontorshuset på Kilsgatan med närhet till Centralstationen omfattar totalt 20 000 kvm. De nya hyresgästerna DNV GL och Conscriptor har tecknat kontrakt på 329 kvm, respektive 95 kvm. DNV GL, levererar klassning och tekniska lösningar mot branscherna maritim, olja, gas och energi samt certifieringstjänster. DNV GL tillträder sina nya lokaler 1 november 2014. Conscriptor erbjuder journalhantering på distans för läkarmottagningar och tillträder sina lokaler i 1 oktober 2014.

Kv Tennet har hög miljöprofil med klimatsmarta lösningar, bland annat solceller som minskar nettoförbrukningen av el i huset. Byggnaden är certifierad enligt LEED Platinum och EU GreenBuilding, vilket innebär att husets energianvändning är minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer.

– Miljö och hållbarhetstänkande är väldigt viktigt för oss både i det arbete vi utför ihop med våra uppdragsgivare och när vi väljer kontor för oss själva
, säger Anders Swerke, DNV GL.

Det är en tydlig trend att hållbarhet är avgörande vid val av kontorslokaler. Vi är glada att hälsa DNV GL och Concriptor välkomna till Tennet och ser en fortsatt efterfrågan på resterande ytor i huset, säger Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Dynevik, marknadschef Skanska Fastigheter Göteborg AB, tel: 010-448 44 43

Mia Trahn, presstalesman, Skanska AB, tel: 010-448 44 40

Direktnummer för media till Skanska, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 200 medarbetare. Intäkterna uppgick 2019 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 000 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar