Skanska investerar cirka 200 miljoner kronor i nytt klimatsmart Malmökontor i Hyllie

Skanska startar nu utvecklingen av fastigheten Klipporna i den nya hållbara stadsdelen Hyllie i Malmö. Sommaren 2014 flyttar koncernens Malmökontor in i den första etappen, som omfattar cirka 6 500 kvm med en investering på omkring 200 miljoner kronor. Bygguppdraget utförs av Skanska Sverige.
 

Drygt 400 Skanska-anställda kommer att flytta till Klipporna. Samtidigt startar uthyrningsarbetet för kommande etapper och projektet kommer fullt utbyggt att bestå av tre huskroppar på totalt 21 000 kvm kontorsyta.  

– Detta är Skanskas första projekt i den hållbara stadsdelen i Malmö, Hyllie. Att Skanska väljer att flytta sitt Malmökontor till en miljösmart fastighet visar att vi lever efter våra ambitioner att utveckla en långsiktigt hållbar stadsmiljö, säger Camilla Wieslander, VD på Skanska Öresund.

Det nya kontoret kommer ligga i direkt anslutning till Stationstorget och citytunnelstationen, vilket innebär att Malmö C ligger endast 6 minuter bort med tåg och Köpenhamn nås på 25 minuter.

– Den första etappen av Klipporna kommer att bestå av cirka 6 500 kvm kontorsyta. Vi lägger dessutom stor vikt att skapa en miljöriktig och energieffektiv fastighet, säger Camilla Wieslander.

Klipporna kommer att certifieras på den allra högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Fastigheten kommer att präglas av flera nya miljösmarta lösningar och alla material i byggnaden granskas ur miljö- och hälsosynpunkt. Under bygget återvinns minst 95 procent av allt avfall.

När Klipporna står klart kommer energianvändningen dessutom att vara 50 procent lägre än gällande normer och certifieras enligt EU GreenBuilding.

Skanska kommer dessutom att genomföra ytterligare förberedelser för att minska energi- och klimatpåverkan under driften. För att minska själva koldioxidutsläppen används Skanskas nya patentsökta teknik för att kyla byggnaden, Deep Green Cooling.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Oslo i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

För ytterligare information, kontakta:

Camilla Wieslander, VD Skanska Öresund, Tel 010 448 32 89

Marie Persson, marknadschef Skanska Öresund, Tel 010 448 33 41

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar