Skanska levererar första förskolan inom ramen för stor nybyggnad

Report this content

Nu har Skanska färdigställt den första förskolan som beställts inom ramen för den stora förskoleutbyggnaden som Sveriges Kommuner och Regioner har inlett. Förskolan i Eggforsen ligger i Mörsil och beställare är Åre kommun. Det är en färdigdesignad förskola med stort fokus på hållbarhet, pedagogik och yteffektivitet.

Ramavtalet som Skanska slöt med SKR förra året markerade starten på en stor och efterlängtad utökning av antalet förskolor i landet, där bedömningen är att det kommer att behöva byggas cirka 700 nya förskolor under en sexårsperiod. Avtalet är unikt på så sätt att landets kommuner har möjlighet att beställa nyckelfärdiga förskolor istället för att designa egna.

Skanskas så kallade ABCD-förskolor är tids-, yt- och kostnadseffektiva och har ett extra stort fokus på hållbarhet. Allt material och ämnen som används vid byggnation är fria från ämnen med egenskaper som är farliga för miljö och hälsa. Där finns exempelvis plastmattor fria från pvc, och träbaserat material kommer uteslutande från hållbart skogsbruk. Barnen får en mångsidig och pedagogisk miljö med glaspartier och tittgluggar där de kan spana och utforska.

– Det är härligt att vi nu kan överlämna den första av våra förskolor till kunden som vi hoppas ska få mycket glädje av den. Åre kommun var en av de första kommunerna som tecknade ett avtal förra året. Idag har cirka 20 nöjda kommuner följt Åre kommun och tecknat avtal med oss, säger Nicklas Hagervall, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Eggforsens förskola inrymmer sex avdelningar och tillagningskök. Byggnaden har två våningar med en total yta om drygt 1 300 kvadratmeter. Skanska har även färdigställt komplementbyggnader samt gården som hör till förskolan.

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Hagervall, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB, tel 010 449 33 44

Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på skanska.se

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 8 800 medarbetare. Intäkterna uppgick 2020 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media