Skanska medverkar i stort stadsutvecklingsprojekt i Solna

Report this content

Skanska och Fabege förvärvar cirka 150 000 kvadratmeter mark som blir tillgänglig när Mälarbanan byggs ut i Solna. I samarbete med Solna Stad öppnar detta för en spännande utveckling i Huvudsta med 1 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser. Solna kommunstyrelse väntas ta beslut om överenskommelsen 29 mars.

I samband med att Mälarbanan byggs ut genom Solna och delar av järnvägen förläggs i tunnel frigörs mark i centrala Huvudsta som möjliggör en stadsutveckling omfattande cirka 150 000 kvadratmeter med nya gröna stadskvarter, bostäder och arbetsplatser. Skanska kommer att förvärva mark för cirka 85 000 kvadratmeter bostäder med lokaler för restauranger och annan service i gatuplan samt förskolor. Förslaget till detaljplan är ute på samråd under våren 2021.

– Vi ser fram emot att få vara med och utveckla Solna genom detta mycket spännande stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans ska vi skapa en ny stadsdel och minska barriären som spåren innebär idag. Våra fem klimatneutrala bostadskvarter – med hela 1 000 bostäder – kommer att bli ett hållbart, levande och attraktivt område, säger Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige AB.

Med stadsutvecklingen minskas den barriär som järnvägen utgör idag, när ny bebyggelse länkar samman stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm samt centrala Solna. Samtidigt förstärks tillgången till kollektivtrafik i området med en ny pendeltågsstation i Huvudsta och ny stationsentré i Solna Business Park från Sundbybergs station. Byggstart för utbyggnaden av Mälarbanan är planerad till 2023 och de nya bostäderna planeras att uppföras under perioden 2030–2040. Betalning för marken kommer att ske i takt med att kvarteren byggs.

För ytterligare information kontakta:

Christoffer Järkeborn, Regionchef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 08 89

Olle Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 010 448 67 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på skanska.se

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 8 800 medarbetare. Intäkterna uppgick 2020 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 300 nya hem.