Skanska och Huddinge kommun utvecklar hållbar stadsdel i Flemingsbergsdalen

Skanska och Huddinge kommun påbörjar nu utvecklingen av Flemingsbergsdalen, intill Flemingsbergs station, till en ny hållbar stadsdel med bostäder, handel, kontor och service.

– Vi är väldigt glada över att få vara del av utvecklingen av Flemingsbergsdalen. Det här är attraktiv mark i en expansiv del av Stockholmsområdet. Under det närmaste decenniet kommer det som i dag är en parkeringsplats att ha förvandlats till en modern stadsdel med liv och rörelse. En utveckling som innebär ett lyft för hela stockholmsregionen, säger Johan Karlström, koncernchef, Skanska AB.

I en första etapp kommer Skanska att bygga nya vägar, en stormarknad, en sporthall och drygt 180 hyresbostäder. Avsikten är att kunna påbörja byggnadsarbetena i november.

Den nya stadsdelen byggs på den östra sidan om järnvägen. Enligt Stockholmsregionens utvecklingsplan (RUFS 2010) ska Flemingsberg 2030 vara ett fullvärdigt komplement till Stockholms innerstad. Läget är attraktivt med närhet till järnväg, den kommande Södertörnsleden samt planerad framtida spårvägsförbindelse.

Flemingsbergsdalen utvecklas med hållbarhet som ledstjärna och byggnaderna i stadsdelen kommer att miljöcertifieras. Det innebär en satsning på god energiprestanda, minskad vattenförbrukning, minskade koldioxidutsläpp och förbättrad inomhusmiljö. Hänsyn tas även till val av plats för utveckling av nya byggnader, samt hur utformningen av områdena sammanför byggnader och infrastruktur till ett grannskap med genomtänkta kommunikationsmöjligheter.

Flemingsberg utvecklas i snabb takt. Här finns redan högskolor och rättsväsende och närheten till Huddinge sjukhus har inneburit en attraktiv etableringsmiljö för företag inom medicinsk forskning och utveckling.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lindqvist, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB, tel 010-448 39 97

Joachim Holmberg, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige AB, tel 010-448 11 63

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013 cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 500 medarbetare. Intäkterna uppgick 2018 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 1 900 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar