Skanska renoverar och bygger nytt åt Örebrobostäder

Report this content

Skanska har fått i uppdrag av Örebrobostäder att bygga ut kvarteret Hållstugan i centrala Örebro. Uppdraget innebär rivning av butikslokaler och garage samt renovering av två befintliga hus. Därtill ska fyra nya hyreshus och ett nytt underliggande garage byggas.

Skanska ska i ett inledande skede riva de befintliga byggnader som inte ska vara kvar och förbereda för kommande nybyggnation. Ett separat kontrakt för nybyggnationen och renovering sluts senare i år.  

Kvarteret Hållstugan ligger i centrala Örebro mellan Stortorget och Trädgårdsgatan. Utöver bostadshus finns där i dag en galleria med tillhörande parkering och denna kommer nu att rivas och ge plats för nya bostadshus som även kommer att innehålla butikslokaler och restauranger. I kvarteret blir det även nya kontor och gård med grönska.

De befintliga bostadshus som ska renoveras kommer även att tillföras nya vindslägenheter. Totalt blir det ett tillskott av cirka 100 lägenheter i kvarteret.

Byggstart är planerad att ske under tredje kvartalet 2021 med färdigställande under 2025.


 

För ytterligare information kontakta:

Peter Thorsen, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 65 82

Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, tel 072 711 77 48

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på skanska.se

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 8 800 medarbetare. Intäkterna uppgick 2020 till cirka 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media