Skanska säljer äldreboende i Täby Park, Stockholm, för cirka 320 miljoner kronor

Skanska har sålt ett hållbart äldreboende med 80 lägenheter i nya stadsdelen Täby Park, Stockholm, för cirka 320 miljoner kronor. Köpare är SPP Fastigheter. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2020. Tillträdet av byggnaden är planerat till mars 2022.

Hyresavtal är tecknat med Vardaga som kommer att ansvara för driften av äldreboendet, som omfattar cirka 5 600 kvadratmeter och blir fem våningar högt.

Äldreboendet, som utvecklas och byggs av Skanska Sverige, kommer att klara högt ställda hållbarhetskrav och ska LEED-certifieras. Det får mycket låg energiförbrukning och ska bland annat utrustas med solceller på taket. Byggnaden uppförs uteslutande med hållbara byggmaterial och inget byggavfall kommer att gå till deponi.

Byggnaden är under uppförande och ska vara färdigställt i januari 2022.

Täby Park är en helt ny stadsdel norr om Stockholm där totalt cirka 6 000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud utvecklas. Området kommer att växa fram och anta sin slutgiltiga form under de kommande två decennierna.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 200 anställda under 2019.

För ytterligare information kontakta:

Helena Everhed, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB, tel 010 449 28 08

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 35 000 medarbetare och omsättningen under 2019 uppgick till 177 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media