Skanska säljer fastigheten Gröna Skrapan i Göteborg för 617 miljoner kronor

Skanska säljer Gröna Skrapan i Göteborg för 617 miljoner kronor, vilket inkluderas i resultatet för andra kvartalet 2013. Köpare till fastigheten är ett till Stena Fastigheter närstående bolag och tillträdet sker i tredje kvartalet.

Kontorsfastigheten är belägen i ett attraktivt läge intill E6/E20 i Gårda och omfattar ca 17 000 kvm med hyresgäster som Skanska, Gunnebo, Apply Emtunga, Hitta.se.

Det 16 våningar höga landmärket är ett resultat av Skanskas gröna resa och det är ett av de första kontorsprojekten i Norden som certifierats på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Fastigheten är även certifierat enligt EU GreenBuilding.

Under 2012 mottog Gröna Skrapan priset Sweden Green Building Award i kategorin LEED New Construction som ett projekt med föredömligt miljöarbete.

– Gårda är ett expansivt område i Göteborg med mycket bra kommunikationer. Dessutom blir fastigheten ett bra komplement till vårt befintliga bestånd i Gårda. Det ligger helt i linje med vår strategi att förvärva bra fastigheter i centrala lägen, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter.

– Försäljningen bekräftar efterfrågan på attraktiva kontorsfastigheter i strategiska lägen i Göteborg samt visar att vår satsning på flexibla och hållbara kontorslokaler i Gårda är tilltalande för såväl hyresgäster som investerare, säger Micko Pettersson, vd för Skanska Fastigheter Göteborg.

CBRE har varit rådgivare till Skanska vid transaktionen.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar

fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Micko Pettersson, VD, Skanska Fastigheter Göteborg, tel: 010-448 45 33

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel: 010-448 88 51

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.se

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar